เข้าสู่ระบบ

Tags : พนันแข่งไก่ชน ผิดกฎหมาย

พนันแข่งไก่ชน ผิดกฎหมาย

พนันแข่งไก่ชน ผิดกฎหมาย พนันแข่งไก่ชน ผิดกฎหมาย เป็นกีฬาพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก ที่นำเอาไก่สองตัวมาต่อสู้กันในสังเวียน โดยมีสิ่งเดิมพันเป็นเม็ดเงินมูลค่ามหาศาล แต่ขัดกับหลักกฎหมายการเล่นพนันในเมืองไทยหรือเปล่า ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง การชนไก่ เป็นกิจกรรมที่มีความรุนแรงและอาจมีการต่อสู้กันจนไก่ชนฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายต้องเจ็บหรือตาย และในบางครั้งก็อาจมีการใช้ยาทําให้ไก่ที่นํามาชนมึนเมา หรือมีความดุร้ายมากขึ้น การกระทำต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์ด้วยหรือไม่ วันนี้ ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ร่วมไขข้อข้องใจกับนักกฎหมายชื่อดังของเมืองไทย ทางด้านของ นายวิรัช หวังปิติพาณิชย์ ทนายความชื่อดัง ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ว่า ถ้าหากมีการเล่นไก่ชนและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 ที่ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีข้อสรุปได้ ดังต่อไปนี้ และจะขออนุญาตสร้างบ่อน โดยจะต้องมีการยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึง สถานที่ที่จะต้องมีการขออนุญาตต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยจำนวนสถานที่ในพื้นที่นั้นว่ามีจำนวนไม่มากเกินสมควรที่จะส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชน เพื่อที่จะจำหน่ายสร้างรายได้มีการควบคุมและการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคจะต้องไม่อยู่ใกล้บริเวณ ใกล้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ขออนุญาตเล่นการพนัน โดยผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตสร้างบ่อนก่อนใบอนุญาต 1 ใบ ใช้ได้ 1 สังเวียน ส่วนบ่อนหนึ่งจะขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ได้กี่สังเวียนนั้น ต้องให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติบ่อนหนึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญทางศาสนา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 5 […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888