เข้าสู่ระบบ

Tags : ประเภทของไก่งามฉบับตำราไก่ชนไทย

ประเภทของไก่งามฉบับตำราไก่ชนไทย

ประเภทของไก่งามฉบับตำราไก่ชนไทย ประเภทของไก่งามฉบับตำราไก่ชนไทย ไก่งาม ไก่ที่มีรูปร่างลักษณะ โครงสร้างดี ได้สัดส่วน และสง่างาม ตามตำรา มีองค์ประกอบดังนี้ ไก่งาม ตามตำราไก่ชนไทย ตามตำราไก่ชนไทย ไก่งาม คือไก่ที่รูปร่างลักษณะ โครงสร้างดี ได้สัดส่วน และสง่างาม ไม่พบความบกพร่องหรือพิการทางร่างกายเช่น ปากหัก ปากบิด เบี้ยวตาบอด อกไม่เป็นปรวด แข้งไม่ผุ นิ้มไม่เก เล็บไม่กุดหรือขาด หรือหัก เดือยไม่โค่นไม่คุด หงอนไม่รู หูไม่กลวง เท้าไม่เป็นหน่อ ร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นโรค ตัวผู้ควรมีน้ำหนัก 3 กิโลกรัมขึ้นไป และตัวเมียควรมีน้ำหนัก 2 กิโลกรัมขึ้นไป โดยมีส่วนประกอบของร่างกายงดงามตามตำราดังนี้ 1.ใบหน้า แหลมเกลี้ยงเกลา กลมกลึงแบบหน้านกยุง ปากงองูใหญ่ คล้ายกับปากนกแก้ว มีร่องน้ำ สองข้างชัดเจน ตา สีสดใสขอบตาเป็นรูปวงรีคล้ายตาวัวหงอน มีลักษณะเป็นหงอนหิน หน้าหงอนบาง กลางหงอนสูง ท้ายหงอนกดกระหม่อมเลยตากะโหลกศีรษะยาว ตุ้มหูรัด กลมกลึงกับใบหน้า แลดูแล้วหนายาวหน้าสวย นี่คือลักษณะโหวงเฮ้งของหน้าไก่ชนที่ดี […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888