เข้าสู่ระบบ

Tags : ประเพณีการตีไก่

ประเพณีการตีไก่

ประเพณีการตีไก่   ประเพณีการตีไก่ หรือการชนไก่หมายถึง การเอาไก่มาตีหรือต่อสู้กันเป็นการละเล่น เพื่อให้เกิดความสนุกสนานตามประเพณี หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยแต่โบราณ มีหลักฐานในประวัติศาสตร์ รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะถูกนำไปอยู่ ณ กรุงหงสาวดีที่เคยท้าชนไก่เอาบ้านเมือง เมื่อถูกพระมหาอุปราชาสบประมาทว่าเป็นไก่เชลยมาแล้ว อุปกรณ์ 1. สังเวียนสำหรับการตีไก่ โดยทำเป็นวงกลม ใช้เสวียนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร 2. อัฒจันทร์สำหรับคนดูโดยรอบสูงประมาณ 3-4 ชั้น 3. ขวดโหล สำหรับใส่น้ำและกะลาเล็ก ๆ ตัดผ่าครึ่งเจาะรูเท่ารูเข็ม เพื่อให้น้ำไหลเข้าจนกะลาจม แต่ละครั้งจะเรียกว่าอัน หรือ ยก ซึ่งกำหนดให้การตีไก่ทั้งหมด 12 อัน เมื่อหมดเวลา แต่ละอันจะมีคนคุมอันทำหน้าที่ เคาะเกราะ ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่บอกหมดอันหรือยก และนำไก่เข้ามาในสังเวียนเพื่อชนกันต่อไป ซึ่งถ้าเทียบเวลาในแต่ละอันจะประมาณ 11-15 นาที/อันหรือยก วิธีการเล่น ก่อนจะลงมือตีไก่ จะต้องนำไก่มาเปรียบโดยเทียบความสูงต่ำ และชั่งน้ำหนักไก่ โดยวิธีใช้ฝ่ามือทั้งสองโอบรอบอกไก่ ใช้นิ้วหัวแม่มือสอดใต้ปีกให้ปลายนิ้วมือจดกัน หรือใกล้กันแล้วยกขึ้นเป็นชั่งน้ำหนัก จนเป็นที่ตกลงกันแล้ว จึงนำไก่เข้าสังเวียนเพื่อชนกันต่อไป หรืออาจใช้วิธีทดลองให้ไก่ชนกันก่อนก็ได้ เพื่อจะได้รู้ว่าไก่ทั้งคู่จะสู้กันหรือไม่ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888