เข้าสู่ระบบ

Tags : ประวัติไก่ชนขาว

ประวัติไก่ชนขาว หรือไก่ชี

ประวัติไก่ชนขาว หรือไก่ชี ประวัติไก่ชนขาว หรือไก่ชี ไก่ชีเพศผู้ขนพื้นตัวสีขาว ขนสร้อยคอ สร้อยปีก สร้อยหลัง เป็นระย้าสีขาวรับกันกับปาก แข้ง เล็บ และมีเดือย  ส่วนลักษณะเพศเมียเหมือนเพศผู้ ไก่ขาวแบ่งตามเฉดสีได้ 4 ชนิด คือ ไก่ชีขาว แพรขาว ขาวกระดำ และขาวกระแดง เรื่องความเป็นมาไก่ขาวไก่ชี  เป็นไก่ขนสีขาวปลอดทั้งตัว เข้าใจว่าเกิดจากการกลายพันธุ์จากไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาว เมื่อนำพ่อพันธุ์ขนสีขาวผสมกับแม่พันธุ์ขนสีขาว ลูกที่ได้ขนสีขาวสวยงาม เป็นไก่พื้นเมืองไทยที่เรียกขานกันว่า “ไก่ชี” ไม่ปรากฏว่าเป็นไก่ที่สำคัญของบุคคลใดในประวัติศาสตร์ อธิบายลักษณะเด่นประจำพันธุ์เพศผู้ ปีก ปีกใหญ่ ยาวถึงก้น สีขาวตลอด ใบหน้า แหลม เกลี้ยงเกลาและกลมกลึงแบบหน้านกยูง ตะเกียบ แข็งแรงและชิด ปลายโค้งเข้าหากัน ปาก ใหญ่ งองุ้ม มีร่องปาก สีขาวอมเหลือง หาง หางพัดยาว เรียงเป็นระเบียบจากล่างขึ้นบนทั้งสองข้างเท่ากัน หางกระรวยยาวพุ่ง ตรงปลายโค้งลงเล็กน้อยจรดพื้น รับกับพวงหางเป็นฟ่อน จมูก รูจมูกกว้าง สันจมูกเรียบ สีเดียวกับปาก แข้งขา บั้นขาใหญ่ ล่ำสัน แข้งยาว เล็กกลมแบบลำหวาย ตา ขอบตารูปตัววี ดวงตาสีเหลือง […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888