เข้าสู่ระบบ

Tags : นิสัยไก่พม่าเลือด100

นิสัยไก่พม่าเลือด100

นิสัยไก่พม่าเลือด 100ไก่ชนพม่าที่มีความฉลาดแกมโกง ยิ่งหากเป็นไก่ชนฉลาดมากก็จะมีเหลี่ยมโกงมาก นิสัยไก่พม่าเลือด100 ที่มีความฉลาดแกมโกง ยิ่งหากเป็นไก่ชนฉลาดมาก ก็จะมีเหลี่ยมโกงมาก …อันนี้เป็นธรรมชาติ ไก่ชนพม่า ฉลาด นิสัยย่อมแตกต่างจากไก่ชนปกติทั่วไป กล่าวคือ เขาจะรู้ตนเองเสมอว่า เขาจะสู้หรือถอย…บางตัว ถอยโดยไม่ยอมสู้ หนีเฉยๆ ดื้อๆ เลยก็มีแม้จะเป็นฝ่ายที่เก่งเหนือกว่าคู่ต่อสู้ ดังนั้น หากจะเลี้ยงไก่พม่า การเลี้ยงไก่พม่าจึงต้องฉลาดเลี้ยง จะเอาอย่างไก่ชนสายเลือดอื่นไม่ได้..ถ้าปล้ำ วางยังไม่ถึงกำหนด..ห้ามวางอีก…ได้งานไม่ได้งาน ก็ต้องปล่อยไว้ก่อนรอจนไก่ คึกสมบูรณ์เต็มที่ ค่อยวางอีก…เพราะบาดแผลภายใน อาจจะยังบอบช้ำอยู่ คนเลี้ยงไก่พม่าจึงต้องหมั่นสังเกตอาการ แม้จะปล้ำวางมา 7 วัน กล้ามเนื้อส่วนที่เขียวซ้ำ จะหายดีแล้ว แต่กล้ามเนื้อภายในอาจยังไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อใหม่มาทดแทนส่วนที่เชลตายไป ต้องรอสองสัปดาห์จึงจะ สร้างเชลมาทดแทนสมบูรณ์ดี..ดังนั้น ไก่พม่าที่ฉลาดเวลาโดนย้ำแผลเดิมเล็กน้อย ก็อาจหนีได้…(ยกเว้น พวกลูกผสม) ..ดังนั้น ถ้าท่านเลี้ยงพม่าเลือดสูง ท่านต้องระวังเรื่องเหล่านี้ให้มากไม่ เช่นนั้น ท่านจะเสียไก่ตัวดี ๆ ไป…เมื่อมันหน้าแดงคึกสมบูรณ์เต็มที่ ค่อยวางมันจะแสดงฝีมืออันสุดยอด นิสัยไก่พม่าเลือด100 อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมมากเปลี่ยนที่ เปลี่ยนอาหาร เปลี่ยนคนเลี้ยง หรือแม้แต่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ มักจะตื่นตกใจ…ดังนั้น การเลี้ยงควรให้เวลาไก่พม่าเลือดสูง ปรับตัวเข้ากับสถานที่ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888