เข้าสู่ระบบ

Tags : ตำนานไก่ชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตำนานไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตำนานไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำนานไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา เป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้ จึงชนชนะ จนได้รับสมญานามว่า “เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง ตำนานไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไก่เป็นสัตว์ที่ผูกพันกับสังคมไทยทุกชนชั้นยิ่งเฉพาะไก่ชน เรียกว่าได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเฉกเช่นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็มีเรื่องราวยอดไก่ชนที่ได้รับการกล่าวขานในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนำไก่เหลืองหางขาวจากเมืองพิษณุโลกขึ้นสังเวียนชนกับไก่พระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดี จนคว้าชัยชนะและได้รับสมญานามว่าเหลือหางขาวไก่เจ้าเลี้ยง เหลืองหางขาว มีถิ่นกำเนิดที่ จ.พิษณุโลก ถือเป็นของดีของจังหวัดและเป็นสมบัติของชาติไทย ได้รับความสนใจกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาไก่สายพันธุ์นี้เพื่อให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และลักษณะประจำพันธุ์ที่แน่นอน สำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานพันธุ์ขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ดังต่อไปนี้ สายพันธุ์เหลืองหางขาว เพศผู้มีน้ำหนักตั้งแต่ 3 กก. ขึ้นไป สูงตั้งแต่ 60 ซม. วัดจากใต้ปากล่างตั้งฉากถึงพื้นที่ยืนส่วนเพศเมียมีน้ำหนักตั้งแต่ 2 กก. ขึ้นไปสูงตั้งแต่ 45 ซม. ขึ้นไป ตามตำนานกล่าวว่า เหลืองหางขาวจัดเป็นไก่มีสกุลและชั้นเชิงด้านฝีมือ นำมาซึ่งคำกล่าว “ไก่เหลืองหางขาวกินเหล้าเชื่อ” หมายถึง เมื่อนำไก่สีนี้ไปตี ให้เชื่อมั่นได้ว่าจะต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอน ลักษณะเด่นตามตำรา • อกชัน ยืนยืดอกหรือเชิดอก ทำให้ด้านท้ายของตัวลาดลงต่ำแสดงถึงความเป็นไก่นักสู้ • หวั้นชิด […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888