เข้าสู่ระบบ

Tags : ตำนานไก่ชน จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ตำนานไก่ชน จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ตำนานไก่ชน จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตำนานไก่ชน จากอดีตสู่ปัจจุบัน มีความเชื่อกันว่า “ไก่ชน” มีพัฒนาการมาจาก “ไก่ป่า” ที่มนุษย์นำมาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารประจำบ้าน จากแต่ก่อน เมื่อมีไก่ป่ามาอยู่กับคนนานเข้าก็ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และด้วยนิสัยประจำตัวของ “ไก่ คือ หวงถิ่นที่อยู่ ถ้ามีไก่ตัวอื่น ๆ ข้ามถิ่นเข้ามาก็จะออกปกป้องที่อยู่อาศัย หรือเมื่อมีการแย่งผสมพันธุ์กับตัวเมีย ไก่ตัวผู้ก็จะตีกัน” ซึ่งลักษณะนิสัยเช่นนี้เอง จึงทำให้เกิดการถือหางกันระหว่างเจ้าของไก่ ก่อนการถือหางที่ว่าได้ถูกพัฒนามาเป็นการ “ชนไก่” หรือ “ตีไก่” ดังที่เห็นในปัจจุบันนั่นเอง และปัจจุบันการเลี้ยง “ไก่ชน” ถือเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยแบ่งการเลี้ยงออกเป็น 2 ลักษณะ นั่นคือ 1.เลี้ยงในลักษณะเป็นไก่สวยงาม 2.เลี้ยงไว้เพื่อแข่งกีฬาชนไก่ สำหรับ “ไก่ชน” นั้นถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย ในกีฬาชนไก่ หรือตีไก่ ซึ่งการ “ชนไก่” นั้น ถือว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันมานานในสังคมเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน หรือเพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ปรับปรุงสายพันธุ์ไก่บ้านให้แข็งแรง ทรหด และมีลีลาการต่อสู้ที่เก่งฉกาจขึ้น จนบอกได้ว่า “การชนไก่ เป็นส่วนหนึ่งในวิถีของชุมชนชาวไทย หรือวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยนั่นเอง” โดยปกติมักนิยมเล่นชนไก่กันหลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผล เช่นช่วงสงกรานต์ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888