เข้าสู่ระบบ

Tags : ตำนานไก่ก็ชน-คนก็โหด

ตำนานไก่ก็ชน-คนก็โหด

ตำนานไก่ก็ชน-คนก็โหด ตำนานไก่ก็ชน-คนก็โหด โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย เป็น กุญแจ ดอกสำคัญ เปิดเผย ขุดคุ้ย เรื่องราวสารพัด ในวิถีชีวิตของคนไทย ยังมีบ่อนปลากัด บ่อนไก่ สนามชนวัวการพนัน ในบ่อนเหล่านี้ เป็นเรื่องถูกกฎหมาย มีใบอนุญาตก็ส่วนหนึ่ง ที่ลักลอบดำเนินการแบบเถื่อนๆ ก็อีกส่วนหนึ่งคำว่า “บ่อนไก่” ดังเปรี้ยงปร้าง โผล่ขึ้นมากระหึ่มสังคมไทยควบคู่กับข่าวการแพร่กระจายเชื้อโควิด-197 มกราคม 2564 มติชน ลงข่าว”ผู้ว่าฯอยุธยา สั่งปิด “บ่อนไก่ชน” ทุกแห่ง ตรวจเชิงรุกโควิด “กลุ่มเซียนไก่ชน” ที่สัมผัสบ่อนไก่อ่างทอง-อยุธยา”ไก่ชน เป็นวิถีชีวิตคู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน เป็นกิจวัตรของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชอบ หลงใหล จะมีวิธีการเลี้ยงดู มีความเคลื่อนไหว เป็นตัวขับเคลื่อนให้เงินหมุนไป-เวียนมา ในแผ่นดิน ก้อนโตเบ้อเริ่ม ประเทศไทยมี “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2552”“ข้อ 15 ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทำความตกลงกับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ เพื่อกำหนดเวลาการชนไก่ในแต่ละยก (อัน) ให้เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินยี่สิบนาทีต่อหนึ่งยก (อัน) รวมแล้วไม่เกินแปดยก และให้พักระหว่างยกไม่น้อยกว่ายี่สิบนาที”บ่อนไก่ บ่อนปลากัด […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888