เข้าสู่ระบบ

Tags : ดังเพราะไก่

ดังเพราะไก่

ดังเพราะไก่ในการผสมพันธุ์ไก่ออกขาย ดังเพราะไก่ ไก่ชนทำเรามีรายได้ดี มีชื่อเสียง มีเพื่อนและคนรู้จักมากในวงการซื้อไก่ และวงการชนไก่ เล่นชนไก่ ในการผสมพันธุ์ไก่ออกมาขาย ดังเพราะไก่ ในการผสมพันธุ์ไก่ออกมาขายนี่เอง ทำให้เกิดวิจัยค้นคว้า เรื่องไก่ชนทำไก่พันธุ์แท้ลงลงเหล่าลูกที่ออกมาจะมีคุณภาพเหมือน ๆ กันหมด ไก่ที่ออกมาจะดีเกือบทุกตัว ทำให้ขายได้ทั้วประเทศไก่ชนเราดังมากในสมังนั้น ใคร ๆ รู้ว่าไก่อารย์พน เก่ว แข้งหนัก แพ้ยาก ไก่ชนทำเรามีรายได้ดี มีชื่อเสียง มีเพื่อนและคนรู้จักมากในวงการซื้อไก่ และวงการชนไก่ เล่นชนไก่ ชายไก่อยู่กับหมอวิจารณ์และคุณพันธุ์อยู่หลายปี ต่อม่หมอป่วยปเป็นโรคไตวาย และเสียชีวิต คุณพันธุ์ก็เกษียณการงานดินเรือกลับไปอยู่บ้านเดิม การส่งไก่ไปอินโดก็ชะงักลง ซุ้มไก่ก็หยุดไป การส่งไก่กํมีคนมาดำเนินการจากคุณพันธุ์ แต่เขาชอแบ่ง 50 % ทำอยู่กับเขาระยะหนึ่ง เห็นว่าเขาไม่ซื่อสัตย์และเอาเปรียบเรามากก็เลยเลิกส่งออก เอามาขายให้แก่นักเลงไก่ชนในประเทศ แต่ราคากว่า และเราได้เต็ม ๆ ดีกว่าขายส่งออกแพงกว่า แต่เราได้ 50 % กลับน้อยกว่าขายเองอีก เลยเลิกส่งออก และเอาไก่ตัวที่เด่น ๆ ไปให้เพื่อนเลี้ยง ซุ้มเทอดไทของ พันโททวี รังสิยะวงศ์ คุณสุวรรณ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888