เข้าสู่ระบบ

Tags : ซุ้มเพ็ชร เกรียงไกร ไก่พื้นบ้าน

ซุ้มเพ็ชร เกรียงไกร ไก่พื้นบ้าน

ซุ้มเพ็ชร เกรียงไกร ไก่พื้นบ้านบางระจัน ซุ้มเพ็ชร เกรียงไกร ไก่พื้นบ้าน บางระจันเลือดแท้ทำตลาดส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้าน 4 สายพันธุ์หลัก ซุ้มเพ็ชร เกรียงไกร ไก่พื้นบ้าน บางระจัน ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ปัญหาโรคระบาดในไก่เกิดขึ้น ทำให้หลายฟาร์มประสบกับภาวะสูญเสียจำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังผู้เลี้ยงอีกจำนวนหนึ่งไม่ได้รับผลกระทบ เพราะการดูแลอย่างเป็นระบบภายในฟาร์มการทำความสะอาด การให้วัคซีนที่ถูกต้อง ส่งผลให้โรคแพร่กระจายไม่ถึง ซึ่งในพื้นที่ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นบ้านเป็นอาชีพหลัก ทั้งยังมีลูกฟาร์มกระจายออกไปทั้งในจังหวัดสิงห์บุรีและต่างจังหวัดอีก14แห่ง ก็ไม่ประสบปัญหาโรคระบาดเช่นเดียวกันเพราะการดูแลอย่างเป็นระบบตามที่กล่าวมา คุณเกรียงไกร โพธิ์ดี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้าน 4 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ เหลืองหางขาว ประดู่หางดำ เขียวหางดำ และเทาทอง คลุกคลีในวงการไก่พื้นบ้านมานาน 12 ปี ตลอดเวลา 12 ปี เป็นประสบการณ์ที่ทำให้วันนี้ คุณเกรียง เป็นเกษตรผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้านมือหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี เพราะนอกจากจะเป็นผู้เลี้ยง เพาะ ขยายพันธุ์ อนุรักษ์สายพันธุ์ ทำการตลอดในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรด้วยกัน ให้ไก่ไปเลี้ยงแล้วรับซื้อลูกไก่ประกันราคาอีกด้วย ผมเริ่มต้นจากไก่สวยงาม ก็เป็นไก่พื้นบ้าน […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888