เข้าสู่ระบบ

Tags : ช่วงอายุที่นิยมนำไก่หนุ่มมาเพาะเลี้ยง

ช่วงอายุที่นิยมนำไก่หนุ่มมาเพาะเลี้ยง

ช่วงอายุที่นิยมนำไก่หนุ่มมาเพาะเลี้ยง ช่วงอายุที่นิยมนำไก่หนุ่มมาเพาะเลี้ยง สำหรับการเลี้ยงไก่เพื่อออกชน การทำเนื้อทำตัวหรือการคัดเลือกไก่เพื่อมาทำการฝึกฝน พัฒนาความแข็งแกร่ง  ช่วงที่กำลังหนุ่มเต็มวัย คือช่วงอายุ 8-9 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ไก่กำลังสู้ จึงเริ่มจับมาขังสุ่ม การนำไก่ชนลูกหนุ่มมาขังสุ่มเอาไว้ก็เพื่อทำให้ไก่หนุ่มมีความคุ้นเคย ห้าวและสู้ไก่เต็มร้อย การคัดเลือกไก่หนุ่ม  8-9 เดือน เพื่อมาเลี้ยงออกชน จึงควรคัดเลือกจากไก่ชนลูกหนุ่มที่มีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงเป็นหลัก หากพบความผิดปกติ อกคต ปากเบี้ยว ปีกโหว่ หรือลักษณะอื่นๆ ที่อาจจะทำให้เสียเปรียบคู่ต่อสู้ ก็ไม่ควรที่จะนำมาเลี้ยงควรจับคัดแยกออกไป ส่วนตัวที่มีลักษณะที่ดีเราก็ทำการเลี้ยง ให้อาหารให้น้ำ  แล้วค่อยเริ่มนำมาอาบน้ำทำความสะอาดเพื่อจะได้ทำการทดสอบในขั้นตอนถัดไป สำหรับขั้นตอนการเช็ดน้ำ กาดแดด จะทำต่อเนื่อง 2-3 วันเฉพาะในช่วงเช้าเท่านั้น เพื่อสร้างความคุ้นเคย  และเป็นการทำความสะอาดด้วยก่อนที่จะนำไปคัด แตะกับไก่นวมเพื่อดูแผลตีและเชิงชน ขั้นตอนนี้ควรป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ควรพันตอ พันก้อย ให้เรียบร้อยก่อนการปล้ำคัดทุกครั้ง การคัดไก่หนุ่ม มักเตะคัดกัน 2-3 ครั้ง เพื่อเป็นการเช็คผลงาน หากเป็นไก่ใหม่ การชนแค่ครั้งแรกจึงอาจไม่สามารถสรุปได้ ว่าไก่ชนตัวนี้เก่งหรือไม่เก่ง “ครั้งแรกไก่ที่คัดมาบางตัวก็ตีได้ดีเลยหรือบางตัวอาจยังโชว์ฟอร์มไม่ดีนัก ก็นำมาเช็ดน้ำขังสุมเอาไว้ก่อน อีกสักประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ลองนำมาเตะกับไก่นวมอีกครั้ง เพื่อดูลักษณะเชิงชนและแผลตีเหมือนเดิม […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888