เข้าสู่ระบบ

Tags : คำศัพท์ไก่ชน คนรักไก่ควรรู้

คำศัพท์ไก่ชน คนรักไก่ควรรู้

คำศัพท์ไก่ชน คนรักไก่ควรรู้ คำศัพท์ไก่ชน คนรักไก่ควรรู้ ภาษาไก่ชนหรือ คำศัพท์ไก่ชนให้หลายๆ คนได้เข้าใจวงการไก่กันมากขึ้น ไก่ชน หมายถึง ไก่สายพันธุ์พื้นเมืองซึ่งไก่พื้นเมืองอาจมีการแบ่งเป็นประเภททั่วไปได้ 2 ลักษณะ คือการเลี้ยงไว้เพื่อประกวดการต่อสู้และความสวยงาม กับการเลี้ยงไว้เพื่อการฆ่าและบริโภคเนื้อเป็นอาหารไก่ชน เป็นสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกับสังคมทุกชนชั้นมาแต่โบราณตามประวัติศาสตร์ แม้ในราชสำนักในสมัยสุโขทัยก็มีการเลี้ยงไก่ชน ภาษาไก่ชน คือคำพูด หรือ กิริยาอาการซึ่งทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับไก่ชนภาษาไก่ชนส่วนมากมาจากภาษาท้องถิ่น เป็นศัพท์เฉพาะมีมากมายหลายอย่างเท่าที่รวบรวมได้ส่วนหนึ่งดังนี้ หนีน้ำ คือไก่ที่ให้น้ำแล้วเข้าชนแล้วหนีคู่ต่อสู้ อัน คือระยะเวลาในการชนไก่บางทีเรียกว่า ยกโดยทั่วไปจะชน 12 อันๆละ 23-25 นาที อันจม  คือระยะเวลาที่น้ำไหลเข้ากะลาหรือขันน้ำเจาะรูวางใส่ในโหล ให้น้ำไหลเข้าจนเต็ม ขัน จะจม เรียก อันจมเวลาประมาณ 23 นาที อันพัก คือระยะเวลา 1 อันขณะให้น้ำไก่ อันซ้อม คือระยะเวลาในอันแรกให้ไก่ได้ซ้อม ก ถ้าภายใน 1 อัน ไก่ไม่สู้หรือเกิดอุบัติเหตุ ถือว่ายกเลิกกัน อันล่อ คืออันสุดท้ายอันที่ 12 ของการชนไก่ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888