เข้าสู่ระบบ

Tags : ความรู้เกี่ยวกับไก่ชนไทย

ความรู้เกี่ยวกับไก่ชนไทย

ความรู้เกี่ยวกับไก่ชนไทย ความรู้เกี่ยวกับไก่ชนไทย ไก่ชนไทยนั้นเป็นไก่ที่มีลีลา ฝีเท้าที่แพรวพราว มีทั้งลูกล่อลูกชนยากจะหาไก่ชาติใดๆ เสมอเหมือนเลย  เมื่อเปรียบไก่ไทยกับไก่ชาติอื่นๆ แล้วถือว่าไก่ชนของไทยมีภาษีดีกว่าไก่ชนชาติอื่นๆ แล้วทำไมไก่ชนไทยจึงตีต่อสู้ไก่ต่างชาติไม่ได้ หรือเป็นเพียงคำพูดที่กล่าวกันเล่นๆ หรือต้องการโปรโมทไก่ชนต่างชาติ ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วมีดังนี้ 1. ไก่ชนไทยกับไก่ชนพม่า ไม่มีโอกาสที่จะได้ตีกันเลย หรือถ้าตีกันได้ก็น้อยคู่มาก เพราะขนาดตัวของไก่ไทยกับไก่พม่าเป็นไก่คนละขนาดกัน คือ ไก่พม่าแท้ๆ จะมีขนาดเล็กและมีน้ำหนักที่ไม่เกิน 2.5 กก. ตัวที่โต 3.00 กก. ขึ้นมีน้อย ส่วนไก่ไทยตัวที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 กก. ก็มีน้อยแทบนับตัวได้เลย ยกเว้นไก่ป่าก๋อยที่มีขนาดเล็ก ไก่พม่าที่นำมาตีกับไก่ไทยในทุกๆ วันนี้ ส่วนมากเป็นลูกผสม หรือลูกผ่านที่นำไก่พม่ามาผสมกับไก่ไทย เป็นไก่ที่มีเลือดพม่า 50% บ้าง 25% บ้าง ซึ่งจะมีขนาดโตประมาณ 3.00-3.20 กก. ส่วนไก่ลูกผสมพม่าที่มาตีกับไก่ไทยแท้นั้น ก็มีแพ้ มีชนะ ไม่ได้ชนะไก่ไทยทุกตัว ดังนั้นจะสรุปได้ว่าไก่ไทยสู้ไก่พม่าไม่ได้นั้นจึงไม่เป็นความจริง เหตุที่เขานิยมไก่ลูกผสมพม่า ก็เพราะตัวไก่ลูกผสมตัวใดที่มีลีลาชั้นเชิงแบบไก่พม่า ก็เป็นไก่ที่สามารถปราบไก่เชิงกอดขี่ได้ดี ซึ่งไก่เชิงกอดขี่นี้เป็นไก่ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ด้วยเหตุนี้เขาจึงนำไก่ลูกผสมพม่ามาเล่นเพื่อแก้ทางไก่เชิง ความจริงไก่พม่านั้นก็แพ้ทางไก่ประเภท เดินอัด […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888