เข้าสู่ระบบ

Tags : คนไทยกับไก่ชน

คนไทยกับไก่ชน

คนไทยกับไก่ชนในสมัยสุโขทัย   คนไทยกับไก่ชน มีความสัมพันธุ์ตั้งแต่เกิดประเทศที่มีหลักฐานบันทึกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัย คนไทยกับไก่ชน  มีความสัมพันธ์กับไก่ชนตั้งแต่เกิดประเทศ ที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในสมัยสุโขทัย มีการประดิษฐ์อักษรไทยเอา ก-ข มานำหน้า แสดงว่าไก่กับไข่มีความสำคัญต่อชาวไทย ชามสังคโลกมีรูปไก่ประดู่หางดำ พ่อขุนรามคำแหงทรงโปลดไก่ประดู่แสมหางดำ จนชาวสุโขทัยเรียกพ่อขุนดั่งเพลงสมบัติ พ่อขุนตอนหนึ่งว่าได้ข่าวว่ามีไก่ดีๆ ที่กล่าวขานสุโขทัยลือลั่นรู้จักกันว่าไก่พ่อขุน ประดู่หางดำเลิศล้ำลือไกลแสนดำคือไก่สุโขทัยแน่นอน เมื่อปี 2541 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโชทัย ดร.นรินทร์พานิชกิจ ได้เชิญไปร่วมการฟื้นฟูอนุรักษ์ไก่พ่อขุน ไปร่วมบรรยายและตัดสินการประกวด ไก่พ่อขุนจากไก่ตัวละไม่กี่บาท ปัจจุบันกลายมาเป็นตัวละเป็นหมื่น แบบชนิดแข่งกันซื้อเอาเลย จากสุโขทัยมาสมัยอยุธยา ประวัติศาสตร์ตอนหนึ่ง บันทึกไว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงชนไก่กับพระมหาอุปราชา มีชัยชนะจน พระอุปราชาอับอายตรัสแก้เก้อว่าไก่เชลยตัวนี้เก่งจริง หมอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรัส ตอบไปว่าไก่ตัวนี้จะเอาบ้านเอาเมืองกันก็ได้ ชึ่งเป็นคำตรัสที่รู้กันมาจนถึงปัจจุบันที่วัดสุวรรณดาราราม อยุธยา มีภาพเขียนเก่าที่ฝาหนังเป็นภาพพระนเรศวรชนไก่กับพระอุปราชา นับเป็นศิลปวัฒธรรมอีกชิ้นหนึ่งสมัยอยุธยา นี่มีขุนทหารหลายคนที่โปรดปรานการเลี้ยงไก่ชน เช่นพระยาไชยบูรณ์ พระยาสมุหกลาโหมกำแพงเพชร พระยาพิชัยดาบหัก พระยาศรีไสยณรงค์ และ อีกหลายท่านที่สืบต่อกันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ คนไทยเราจะเลี้ยงไก่ไว้หลังบ้าน ใต้ถุนบ้าน เก็บเศษอาหารที่ตกหล่นและกำจัดปลวกแมลง ใช้ไก่เป็นอาหารทั้งเนื้อแล้วไข่ มักจะจับไก่มาชนกันและกลายมาเป็นกีฬาไก่ชนเป็นการพนันชนไก่เมื่อปี 2478 ที่รัฐบาล ให้ไก่ชนเป็นการพนัน […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888