เข้าสู่ระบบ

Tags : คนโบราณบอกเอาไว้ ไก่สาวไข่ชุดแรกควรทิ้ง จริงหรือไม่

คนโบราณบอกเอาไว้ ไก่สาวไข่ชุดแรกควรทิ้ง จริงหรือไม่

คนโบราณบอกเอาไว้ ไก่สาวไข่ชุดแรกควรทิ้ง จริงหรือไม่ คนโบราณบอกเอาไว้ ไก่สาวไข่ชุดแรกควรทิ้ง จริงหรือไม่ ความเชื่อของคนสมัยก่อน ที่ว่าไข่ชุดแรกของแม่ไก่สาวจะต้องปล่อยทิ้ง ไม่ปล่อยให้แม่ไก่ฟักเด็ดขาด เป็นความเชื่อจากคนรุ่นก่อน ที่บอกต่อๆ กันมา ว่าเมื่อลูกไก่โตขึ้นและ เวลานำมาเลี้ยงออกชนมักจะเสมอหรือไมก็แพ้ บ่อย ใจไม่ดี จึงไม่ควรนำไข่ชุดแรกมาฟักเด็ดขาด แต่แท้ที่จริงแล้วหากเราลองพิจารณาหาเหตุผลให้ดี จะเห็นว่าเมื่อไก่เริ่มโตเป็นหนุ่มสาว แต่แท้ที่จริงแล้ว หากเราลองพิจารณาหาเหตุผลให้ดี จะเห็นว่าเมื่อไก่เริ่มโตเป็นหนุ่มสาว ไก่คอกเดียวกันบางตัวมักจะผสมกันเองโดยที่คนเลี้ยงไม่รู้ เมื่อได้ลูกออกมาโอกาสเกิดเลือดชิดเป็นไปได้สูงมาก หากเกิดเลือดชิดโอกาสที่ไก่จะพิการ หรือไม่สมบูรณ์ มีความเป็นไปได้สูงมาก ยกตัวอย่างไก่ที่เลือดชิด เช่น อกคต หางบิด นิ้วงอ ปากเบี้ยว ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงออกมาให้เห็นชัดเจน เหตุผลความเชื่อของคนสมัยก่อนที่ว่าไข่ชุดแรกจะต้องปล่อยทิ้ง คงมีนัยยะสำคัญที่อยากจะบอกความนัยอยู่อีกอย่างคือหากนำไก่ชุดแรกไปต่อยอด โอกาสที่จะเสียเวลา ในการพัฒนาให้สำเร็จก็เป็นสิ่งที่ยาก และ หากเกิดเลือดชิดมากๆ การทำไก่ให้ ออกมาเก่งก็ยากตาม จึงบอกต่อๆ กันมาเพื่อไม่อยากให้เสียเวลา เพราะสมัยก่อน การพัฒนาสายพันธ์ไก่ชน โดยเฉพาะเรื่องของ การจัดการยังขาดความเป็นระบบ มักเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ โอกาสที่ไก่คอกเดียวกัน ผสมกันจึงมีความเป็นไปได้สูงมาก หากการจัดการพื้นที่เลี้ยงไม่ดี ปล่อยไก่หนุ่มอยู่รวม กับ ตัวเมียหลายตัว […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888