เข้าสู่ระบบ

Tags : ขั้นตอนหลังจากการชนไก่

ขั้นตอนหลังจากการชนไก่

ขั้นตอนหลังจากการชนไก่ ขั้นตอนหลังจากการชนไก่ เมื่อชนเสร็จตัวที่ชนะเจ้าของจะสามารถไปรับเงินได้ที่ห้องขายบัตรหรือห้องวางเดิมพัน ขั้นตอนหลังจากการชนไก่ โดยนำบัตรที่ได้จากการลงทะเบียนมา ยืนยัน กรรมการ ประกอบไปด้วย 2 คน กรรมการคนที่ 1 เรียกว่ามือที่ 1 เป็น ผู้ชี้ขาด กรรมการมือที่ 2 เป็นผู้ช่วย ถ้าเกิดเหตุ ฉุกเฉินนายสนามจะเป็นผู้ชี้ขาดในการแข่งขัน หลังจากการตัดสินในการวางเดิมพัน โดยฝ่ายแพ้ต้องยกให้เจ้าของสนามชนไก่ 10% ศึกษาลักษณะของไก่ชน สีขน หงอน สีปาก สีแข้ง อายุ น้ าหนัก จากการศึกษาลักษณะสีไก่ชนในสนามชนไก่ และฟาร์มเลี้ยงไก่ชนพบว่าสีไก่ชนมีทั้งหมด 10 สี โดยแบ่งกลุ่มสีออกเป็น กลุ่ม ไก่เหลือง/ทองอ่อน กลุ่มไก่เขียว กลุ่มไก่ชี/ไก่ด่าง กลุ่มไก่แดง กลุ่มไก่พิราบ/น้ำทิ กลุ่มไก่ประดู่ กลุ่มไก่ลาย กลุ่มไก่เคี่ยม กลุ่มไก่กด และ กลุ่มไก่เข็ม ลักษณะสีขน ดังแสดงในภาพที่ 7 ผลการสำรวจสีขนไก่ชนในสนามทั้ง 3 สนาม […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888