เข้าสู่ระบบ

Tags : การเลี้ยงไก่ชนให้แข็งแรง

การเลี้ยงไก่ชนให้แข็งแรง

การเลี้ยงไก่ชนให้แข็งแรง การเลี้ยงไก่ชนให้แข็งแรง ไก่ต้องการโปรตีนในอาหาร แตกต่างกันตามอายุ และ ชนิดของไก่ในฟาร์มไก่ชน ไก่ต้องการโปรตีน ในอาหารแตกต่างกันตามอายุ และ ชนิดของไก่ในฟาร์มไก่ชน ลูกไก่อายุตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง 2 เดือนมีความต้องการโปรตีนในอาหาร 20 – 21 % ไก่รุ่นอายุตั้งแต่ 2 – 4 เดือน ต้องการโปรตีนในอาหาร 16 – 18 เปอร์เซ็นต์ ไก่ต้องการประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์  ไก่พันธุ์ต้องการ 16  เปอร์เซ็นต์ เป็นอย่างน้อย ถ้าเราเลี้ยงไก่ในฟาร์ม ไก่เราต้องการอาหาร ที่มีโปรตีนประมาณ 20 % เปอร์เซ็นต์ ตลอดอายุการเจริญเติบโต ( ประมาร 10 – 12 สัปดาห์) ไก่จึงจะเจริญเติบโตได้ขนาดที่เราต้องการ จะเห็นได้ว่าอาหารที่ใช้ กับไก่อายุน้อยๆ จะมีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนสูงกว่า อาหารที่ให้กับไก่ที่มีอายุมาก และ ถ้าเลี้ยงไก่ในฟาร์มไก่ชนให้โตเร็ว จะต้องให้อาหารที่มีโปรตีนสูง […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888