เข้าสู่ระบบ

Tags : การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 8 – 18 สัปดาห์

การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 8 – 18 สัปดาห์

การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 8 – 18 สัปดาห์ การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 8 – 18 สัปดาห์ ไก่ในวัยนี้ควรเลี้ยงแยกตัวผู้และตัวเมียเลี้ยงไว้คนละกรงลักษณะกรงไก่ที่ใช้เลี้ยงควรกันลม ในฟาร์มไก่ชน ไก่ที่มีอายุตั้งแต่ 8-18 สัปดาห์ การเลี้ยงไก่ในวัยนี้ ควรเลี้ยงแยกตัวผู้ และ ตัวเมียเลี้ยงไว้คนละกรง ลักษณะกรงไก่ที่ใช้เลี้ยง ควรกันลม กันแดด และกันฝนได้ เมืองไทยมีอากาศร้อน ในตอนบ่าย ฉะนั้นด้านตะวันตกของเล้าไก่ ควรปลูกต้นใม้ไว้บังแดดตอนบ่าย เพื่อให้ลูกไก่ในฟาร์มไก่ชน อยู่ได้อย่างสบาย กรงควรระบายอากาศได้มี สามารถกันศัตรูต่างๆ รักษาความสะอาดไก่ง่าย ไม่มีน้ำขัง และ ไม่เป็นรกรุงรัง ตัวกรงไก่ควรออกแบบ สร้างด้วยวัสดุที่หาได้ง่าย ในท้องถิ่น เพราะจะช่วยทำให้ ต้นทุนการเลี้ยงดูแลไก่ลดลง ไก่อายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป เป็นวัยกำลังหัดนอนคอน ฉะนั้นควรสร้างคอนไว้ในกรงไก่ ไก่ที่ไม่นอนคอน มักจะนอนสุมกัน ซึ่งอาจเห็นได้ ในตอนเช้า ดังนั้น เมื่อพบว่าไก่ยังนอนคอนไม่เป็นจะต้องหัดให้ไก่นอนคอน  ถ้ามีไก่จำนวนมากฟาร์มไก่ชน ควรแยกเลี้ยงไว้เป็นฝูงๆ ประมาณ 50 […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888