เข้าสู่ระบบ

Tags : การเลี้ยงไก่ชนรุ่นใหญ่

การเลี้ยงไก่ชนรุ่นใหญ่

การเลี้ยงไก่ชนรุ่นใหญ่ การเลี้ยงไก่ชนรุ่นใหญ่ คือไก่ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ถึง 9 เดือน จะเป็นไก่ที่มีขนสร้อยขึ้น เกือบเต็มตัวหมดแล้ว การเลี้ยงไก่ชนรุ่นใหญ่คือไก่ที่มีอายุตั้งแต่ 6เดือนขึ้นไป ถึง 9 เดือน ในช่วงการเลี้ยงดูนั้น ค่อนข้างยุ่งยาก และ เกิดความเสียหายได้ง่าย และ มากด้วยถ้าไม่รู้จักธรรมชาติ และการเลี้ยงดูที่ถูกวิธีก็จะเกิดความเสียหายหมด เงินจะเข้ามือแล้ว ก็หลุดลอยหายไปหมด เป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับไก่ที่อายุเริ่มเข้า 5 เดือน จะเป็นไก่ที่มีขนสร้อยขึ้นเกือบเต็มตัวหมดแล้ว แต่อาจจะมีบางตัว มีขนระะบัดอยู่ และ ตัวเมียบางตัวที่เริ่มสมบรูณ์จะออกไข่แล้ว และ ตัวผู้ที่เริ่มหนุ่มก็จะเริ่มติดตัวเมียในฝูง ส่งเสียงท้าทายข่มกันไป และตัวที่ชนะก็จะได้เป็นผู้คุมฝูง และ อาจจะกลัวถูกแย่งไก่ตัวเมีย ก็จะเกิดการขับไล่จิกตี บางตัวนั้น อาจจะถูกขับไล่จนกินอาหารไม่ได้ แข้งขาถลอกปอกเปิก ขาพลิก ขาแพลง ขาหัก การเลี้ยงดูนั้น ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ในหลายอย่างเช่น เรื่องของอาหาร แร่ธาตุ ไก่ระยะ 6-8 เดือน จะเป็นไก่ที่กำลังเจริญเติบโตเต็มที่ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888