เข้าสู่ระบบ

Tags : การเลี้ยงไก่ชนกับความเชื่อ

การเลี้ยงไก่ชนกับความเชื่อ

“การเลี้ยงไก่ชนกับความเชื่อ” ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการชนไก่ “การเลี้ยงไก่ชนกับความเชื่อ” ชาวบ้านนั้นได้ใช้ภูมิปัญญามากมาย ความหมายภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ว่าหมายถึงทรัพยากรความรู้ทรัพยากร เกี่ยวกับนำไก่ออกจากบ้าน ก่อนนำไก่ออกจากบ้านเพื่อ จะนำไปชนที่สนามกีฬาชนไก่ ทุกครั้งต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเจ้าของไก่เสียก่อน เพื่อจะเอาฤกษ์เอาชัยเอาโชคเอาลาภ จะบนบานศาลกล่าวอะไร ก็แล้วแต่เจ้าของไก่จะบอก จะให้เจ้าที่ เจ้าบ้านอะไรนี่ ก็เป็นเคล็ดลับอันหนึ่ง ที่คนโบราณนับถือกันมาตลอด จนถึงปัจจุบันนี้พออุ้มไก่ออกจากสุ่ม แล้วก็หงายสุ่มไว้ ห้ามไม่ให้ใครไป เล่นสุ่มที่หงายไว้เป็น อันขาดคนโบราณถือมาก หงายไว้ เพื่อเอาเคล็ดจะได้หาคู่ ได้ง่ายบ้างจะได้ไม่ต้อง เอากลับมาเลี้ยงต่ออีกบ้าง เพื่อจะได้ชัยชนะกลับมาบ้าง การนำไก่ออกชนทุกครั้งโบราณว่าไว้ ถ้าหันหน้าออกจากบ้าน แล้วให้เดินหน้าต่อไป ห้ามกลับหลัง เด็ดขาดของใช้ต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ต้องตรวจตรา ให้เรียบร้อยก่อนออก เดินทางทุกครั้ง นี่ก็เป็นการถือเคล็ด อย่างหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้อง กับแนวคิดของ จารุวรรณ ธรรมวัตร 2538 ได้ให้ความหมายภูมิปัญญาพื้นบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ว่าหมายถึงทรัพยากร ความรู้ทรัพยากรบุคคล ที่มีอยู่ในท้องถิ่น แต่ละแห่งซึ่งอาจเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตน หรือลักษณะสากล ที่หลายๆท้องถิ่นมีคล้ายกัน ก็ได้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน แต่ละท้องถิ่น เกิดจากการที่ชาวบ้าน แสวงหาความรู้เพื่อ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888