เข้าสู่ระบบ

Tags : การเพาะเลี้ยงไก่ชน

การเพาะเลี้ยงไก่ชน

การเพาะเลี้ยงไก่ชน การเพาะเลี้ยงไก่ชน เริ่มจากทำงานในฟาร์มไก่พันธุ์มาเกือบสามสิบปี โดยทำหน้าที่ดูแลไก่พันธุ์ ให้อาหาร ทำหน้าที่ดูแลไก่พันธุ์ ให้อาหาร และตลอดจนการทำความสะอาดฟาร์มไก่ อยู่มาวันหนึ่งเริ่มคิดว่างานที่ทำอยู่รายได้น้อย จะทำอย่างไรให้ตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้เหลือเอาไว้เก็บออมเพื่ออนาคตข้างหน้า จึงเล็งเห็นโอกาสความเป็นไปได้ในการที่จะเพาะพันธุ์ไก่ขายเอง แต่หันมาเพาะพันธุ์ไก่ชนแทน เพราะสำรวจความเป็นไปได้ในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงพบว่ามีผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชนอยู่มาก จึงใช้โอกาสนี้ลงทุนซื้อไก่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาเพาะเลี้ยงขาย ทำให้เพิ่มรายได้ขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันได้เลิกทำงานที่ฟาร์มและหันมาเพาะเลี้ยงไก่ชนขายเป็นอาชีพรองจากอาชีพหลักคือเกษตรกรรม วิธีการ/ขั้นตอน 1.ไก่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ต้องคัดเลือกตัวที่มีส่วนประกอบทางร่างกายและโครงสร้างที่สมบูรณ์ สวยงาม สีสันถูกต้องตามพันธุ์ 2.ในการผสมพันธุ์นั้นต้องให้ทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไปขังอยู่ร่วมกันในเล้ากว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ในเล้าผสมพันธุ์จะต้องมีแดดส่องถึงและอากาศถ่ายเทสะดวก 3.จากนั้นปล่อยให้ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ ในช่วงเย็นเวลา 17.00 – 18.00 น. เพราะจะทำให้น้ำเชื้อของไก่พ่อพันธุ์แข็งแรง 4.เมื่อใกล้ถึงเวลาที่แม่พันธุ์จะออกไข่ ก็ทำการแยกแม่พันธุ์ออกไปไว้อีกเล้าหนึ่ง การออกไข่ขึ้นอยู่กับบางสายพันธุ์ว่าจะไข่ออกมากี่ฟอง บางพันธุ์ออก 8 – 10 ฟอง บางพันธุ์ออกวันละฟอง 5.แม่พันธุ์จะกกไข่อยู่ประมาณ 15 – 20 วัน จากนั้นไก่ก็จะฟักเป็นตัว ให้ขังลูกไก่รวมไว้กับแม่พันธุ์เป็นเวลา 1 เดือน และเล้าไก่ก็ต้องมีขนาดลานกว้าง เพื่อให้แม่กับลูกหาอาหารกินตามธรรมชาติ 6.ในเล้าควรจะมีถาดอาหารเม็ดและน้ำสะอาดอยู่ตลอดเวลา […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888