เข้าสู่ระบบ

Tags : การเพาะพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว สร้างอาชีพและรายได้

การเพาะพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว สร้างอาชีพและรายได้

การเพาะพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว สร้างอาชีพและรายได้ การเพาะพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว สร้างอาชีพและรายได้ ไก่พื้นเมืองหรือไก่ชน เป็นอีกหนึ่งสัตว์ปีกที่ในบ้านเราเลี้ยงกันมาอย่างยาวนาน ยิ่งเป็นวิถีชีวิต ค่อนข้างคุ้นเคยกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอย่างมาก เพราะไก่พื้นเมืองหากไม่เลี้ยงเพื่อนำมาสร้างเป็นไก่ชน บางบ้านก็นำมาเลี้ยงเพื่อไว้กินเศษอาหารภายในครัวเรือน หลังจากเลี้ยงไปได้สักระยะเมื่อไก่โตเต็มที่ ก็สามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารได้อีกด้วย และเมื่อเลี้ยงขยายพันธุ์จนมีจำนวนมากขึ้นทำตลาดจำหน่าย ด้วยการจำหน่ายแบบเป็นไก่พื้นเมืองสวยงาม และสร้างเป็นไก่เนื้อสำหรับเพื่อบริโภคก็เกิดรายได้เช่นกันณสุภกิต พันธะเสน อยู่บ้านเลขที่ 33/10 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นเกษตรกรที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว เป็นไก่ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดี เมื่อเขามีโอกาสได้มาเลี้ยงจึงทำให้ได้มีเวลากับการเลี้ยงอยู่เสมอ ชีวิตประจำวันของเขาในทุกเมื่อเชื่อวันจึงมีแต่ไก่ชนสายพันธุ์นี้ และเมื่อเขาเติบโตขึ้นหลังจากจบการศึกษา จึงได้มาเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนเหลืองหางขาวอยู่เรื่อยๆ ทำเป็นอาชีพสร้างรายได้มาจนถึงทุกวันนี้ และจะทำต่อไปด้วยใจรักและเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักต่อไป คุณปู่ คือ ครูผู้สอนให้เลี้ยงไก่ชน คุณสุภกิต เล่าให้ฟังว่า สมัยเด็กเป็นคนที่ชอบตื่นสายในช่วงวันหยุดที่ไม่ได้ไปโรงเรียน คุณปู่จึงเกิดกุศโลบายที่อยากจะให้เขาตื่นแต่เช้า จึงได้นำไก่ชนที่เลี้ยงมาซ้อมชนเพื่อให้เขาตื่นจากที่นอนมาดูแต่เช้าตรู่ จึงทำให้เขาคุ้นเคยในทุกวันหยุดว่าจะต้องมาเลี้ยงไก่ชน เมื่อเริ่มโตขึ้นมีโอกาสได้ไปดูการประกวดไก่ชนตามที่ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก และเห็นว่ามีไก่ชนสายพันธุ์เหลืองขาวเป็นไก่สายพันธุ์หลักที่คนชอบนำมาประกวดกัน เมื่อเขาได้กลับมาที่บ้านและทราบว่าไก่ที่ปู่เลี้ยงไว้ก็มีสายพันธุ์นี้เช่นกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาได้ศึกษาอย่างจริงจังและเลี้ยงอย่างตั้งใจจริงมาตั้งแต่นั้นมา “พอเรารู้ว่าไก่ที่คุณปู่เลี้ยงมีสายพันธุ์เหลืองหางขาวอยู่ เราก็เลยเริ่มสนใจ ทุกวันที่กลับมาจากโรงเรียน ก็จะมาเลี้ยงไก่ มาเพาะพันธุ์จากที่ศึกษามากับคุณปู่ พอผมเริ่มทำมาเรื่อยๆ ทางจังหวัดก็เริ่มมีการส่งเสริมว่าไก่เหลืองหางขาวนี้ เป็นไก่ในตำนานที่เลี้ยงกันมานาน ตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนเรศวร จึงทำให้ผมเกิดกำลังใจที่จะเลี้ยงมากขึ้น […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888