เข้าสู่ระบบ

Tags : การเช็คความพร้อมของไก่ชน ก่อนนำออกชนเพื่อล่าแชมป์

การเช็คความพร้อมของไก่ก่อนนำออกชน

การเช็คความพร้อมของไก่ก่อนนำออกชน การเช็คความพร้อมของไก่ก่อนนำออกชน การเลี้ยงฟิตซ้อมพละกำลังของไก่ชนที่สม่ำเสมอแล้ว ไก่ชนมันพูดไม่ได้ ฉะนั้นการสังเกตอาการของไก่ชนตัวเก่งจึงควรต้องดูให้ดี การตรวจเช็คสภาพกล้ามเนื้อของไก่โดยรวมนั้น ถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถเช็คว่ามีความสมบูรณ์ 100% หรือไม่ ซึ่งวิธีการก็ไม่ยากครับ เราจะใช้วิธีการแตะเช็คหน้าไก่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการฝึกเวลาเช็คเราจะดูออกคือตีมั่ว ไม่มีจังหวะ ลนลานไม่นิ่ง และกล้ามเนื้อมักจะนิ่มจับ ไม่กระชับหรือเต็มมือ ลักษณะแบบนี้คือไก่ยังไม่มีความสมบูรณ์ จึงต้องนำมาฝึกเพิ่มความแข็งแกร่ง เพิ่มชั่วโมงบินให้สูงการเพิ่มชั่วโมงบิน หรือการไล่แข็งมีความสำคัญมากเพราะเป็นการฝึกทักษะความแข็งแกร่ง ความคุ้นชิ้นและพละกำลังให้กับไก่ กยิ่งชั่วโมงบินมากขึ้น ไก่ก็จะยิ่งนิ่งหรือมีจังหวะมากขึ้นการตีเอาหน้า เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับไก่ชน โดยส่วนใหญ่หากเป็นไก่ ใหม่เมื่อตีเอาหน้า หากสภาพยังไม่ได้ที่ เมื่อตีกลับมามักจะมีอการซึมทานน้อย ซึ่งต้องดูแลและค่อยๆ ฝึกเพื่อปรับสภาพให้ได้ที่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง โดยต้องหมั่นสังเกตุและดูสภาพโดยรวมของไก่ว่าสมบูรณ์แข็งแรงแล้วหรือยัง ไก่ชนแต่ละตัวจะมีสภาพร่างกาย ความพร้อมที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นการตีเอาหน้าก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของไก่ชนแต่ละตัวด้วย ไก่บางตัวอาจจะใช้เวลามาก ไก่บางตัวใช้เวลาน้อย ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งคนเลี้ยงเองจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าไก่เราพร้อมแล้ววิธีดูไก่ที่พร้อมจะนำออกชน จึงต้องสังเกตุจากลักษณะของการยืนเวลาตีเอาหน้าหรือตีไล่แข็ง การยืนจะบอกได้ว่าพละกำลังความสมบูรณ์แข้งแรงของไก่อยู่ในสภาพพร้อมเกินร้อยหรือยัง โดยเฉพาะไก่ที่เลี้ยงชนเวลาปล้ำไล่แข็ง หรือชนล่อเป้า หากบิ้นล้ม ขาอ่อน ยืนไม่ไหว แสดงว่าสภาพร่างกายยังใช้ไม่ได้ ต้องนำกลับมาฝึกจนกล้ามเนื้อความแข็งแรงเข้าที่ คือบินตี และตอนลงต้องไม่ล้ม หรือสาดแข้งปะทะก็ต้องไม่ล้ม แบบนี้จึงจะถือว่าใช้ได้ สามารถยืนระยะได้เต็มทุกยกจึงถือว่าพร้อมออกชน จริงแล้วไก่ชนพูดไม่ได้ ฉะนั้นการฝึกฝนและตรวจสังเกตู จึงควรให้ความสำคัญเทคนิคการเลี้ยงไก่ชนแบบพม่า […]

การเช็คความพร้อมของไก่ชน ก่อนนำออกชน

การเช็คความพร้อมของไก่ชน ก่อนนำออกชน การเช็คความพร้อมของไก่ชน ก่อนนำออกชน การเลี้ยงฟิตซ้อมพละกำลังของไก่ชนที่สม่ำเสมอแล้ว ไก่ชนมันพูดไม่ได้ ฉะนั้นการสังเกตอาการของไก่ชนตัวเก่งจึงควรต้องดูให้ดี โดยเฉพาะการตรวจเช็คสภาพกล้ามเนื้อของไก่โดยรวม ซึ่งสามารถเช็คว่ามีความสมบูรณ์ 100% หรือไม่ ซึ่งวิธีการก็ไม่ยากครับ เราจะใช้วิธีการแตะเช็คหน้าไก่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการฝึกเวลาเช็คเราจะดูออกคือตีมั่ว ไม่มีจังหวะ ลนลานไม่นิ่ง และกล้ามเนื้อมักจะนิ่มจับ ไม่กระชับหรือเต็มมือ ลักษณะแบบนี้คือไก่ยังไม่มีความสมบูรณ์ จึงต้องนำมาฝึกเพิ่มความแข็งแกร่ง เพิ่มชั่วโมงบินให้สูงการเพิ่มชั่วโมงบิน หรือการไล่แข็งมีความสำคัญมากเพราะเป็นการฝึกทักษะความแข็งแกร่ง ความคุ้นชิ้นและพละกำลังให้กับไก่ กยิ่งชั่วโมงบินมากขึ้น ไก่ก็จะยิ่งนิ่งหรือมีจังหวะมากขึ้นการตีเอาหน้า เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับไก่ชน โดยส่วนใหญ่หากเป็นไก่ ใหม่เมื่อตีเอาหน้า หากสภาพยังไม่ได้ที่ เมื่อตีกลับมามักจะมีอการซึมทานน้อย ซึ่งต้องดูแลและค่อยๆ ฝึกเพื่อปรับสภาพให้ได้ที่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง โดยต้องหมั่นสังเกตุและดูสภาพโดยรวมของไก่ว่าสมบูรณ์แข็งแรงแล้วหรือยัง ไก่ชนแต่ละตัวจะมีสภาพร่างกาย ความพร้อมที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นการตีเอาหน้าก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของไก่ชนแต่ละตัวด้วย ไก่บางตัวอาจจะใช้เวลามาก ไก่บางตัวใช้เวลาน้อย ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งคนเลี้ยงเองจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าไก่เราพร้อมแล้ววิธีดูไก่ที่พร้อมจะนำออกชน จึงต้องสังเกตุจากลักษณะของการยืนเวลาตีเอาหน้าหรือตีไล่แข็ง การยืนจะบอกได้ว่าพละกำลังความสมบูรณ์แข้งแรงของไก่อยู่ในสภาพพร้อมเกินร้อยหรือยัง โดยเฉพาะไก่ที่เลี้ยงชนเวลาปล้ำไล่แข็ง หรือชนล่อเป้า หากบิ้นล้ม ขาอ่อน ยืนไม่ไหว แสดงว่าสภาพร่างกายยังใช้ไม่ได้ ต้องนำกลับมาฝึกจนกล้ามเนื้อความแข็งแรงเข้าที่ คือบินตี และตอนลงต้องไม่ล้ม หรือสาดแข้งปะทะก็ต้องไม่ล้ม แบบนี้จึงจะถือว่าใช้ได้ สามารถยืนระยะได้เต็มทุกยกจึงถือว่าพร้อมออกชน  จริงแล้วไก่ชนพูดไม่ได้ ฉะนั้นการฝึกฝนและตรวจสังเกตู […]

การเช็คความพร้อมของไก่ชน ก่อนนำออกชนเพื่อล่าแชมป์

การเช็คความพร้อมของไก่ชน ก่อนนำออกชนเพื่อล่าแชมป์ การเลี้ยงฟิตซ้อมพละกำลังของไก่ชนที่สม่ำเสมอแล้ว การเช็คความพร้อมของไก่ชน ก่อนนำออกชนเพื่อล่าแชมป์ ไก่ชนมันพูดไม่ได้ ฉะนั้นการสังเกตอาการของไก่ชนตัวเก่งจึงควรต้องดูให้ดี โดยเฉพาะการตรวจเช็คสภาพกล้ามเนื้อของไก่โดยรวม ซึ่งสามารถเช็คว่ามีความสมบูรณ์ 100% หรือไม่ ซึ่งวิธีการก็ไม่ยากครับ เราจะใช้วิธีการแตะเช็คหน้าไก่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการฝึกเวลาเช็คเราจะดูออกคือตีมั่ว ไม่มีจังหวะ ลนลานไม่นิ่ง และกล้ามเนื้อมักจะนิ่มจับ ไม่กระชับหรือเต็มมือ ลักษณะแบบนี้คือไก่ยังไม่มีความสมบูรณ์ จึงต้องนำมาฝึกเพิ่มความแข็งแกร่ง เพิ่มชั่วโมงบินให้สูงการเพิ่มชั่วโมงบิน หรือการไล่แข็งมีความสำคัญมากเพราะเป็นการฝึกทักษะความแข็งแกร่ง ความคุ้นชิ้นและพละกำลังให้กับไก่ กยิ่งชั่วโมงบินมากขึ้น ไก่ก็จะยิ่งนิ่งหรือมีจังหวะมากขึ้นการตีเอาหน้า เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับไก่ชน โดยส่วนใหญ่หากเป็นไก่ ใหม่เมื่อตีเอาหน้า หากสภาพยังไม่ได้ที่ เมื่อตีกลับมามักจะมีอการซึมทานน้อย ซึ่งต้องดูแลและค่อยๆ ฝึกเพื่อปรับสภาพให้ได้ที่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง โดยต้องหมั่นสังเกตุและดูสภาพโดยรวมของไก่ว่าสมบูรณ์แข็งแรงแล้วหรือยัง ไก่ชนแต่ละตัวจะมีสภาพร่างกาย ความพร้อมที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นการตีเอาหน้าก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของไก่ชนแต่ละตัวด้วย ไก่บางตัวอาจจะใช้เวลามาก ไก่บางตัวใช้เวลาน้อย ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งคนเลี้ยงเองจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าไก่เราพร้อมแล้ววิธีดูไก่ที่พร้อมจะนำออกชน จึงต้องสังเกตุจากลักษณะของการยืนเวลาตีเอาหน้าหรือตีไล่แข็ง การยืนจะบอกได้ว่าพละกำลังความสมบูรณ์แข้งแรงของไก่อยู่ในสภาพพร้อมเกินร้อยหรือยัง โดยเฉพาะไก่ที่เลี้ยงชนเวลาปล้ำไล่แข็ง หรือชนล่อเป้า หากบิ้นล้ม ขาอ่อน ยืนไม่ไหว แสดงว่าสภาพร่างกายยังใช้ไม่ได้ ต้องนำกลับมาฝึกจนกล้ามเนื้อความแข็งแรงเข้าที่ คือบินตี และตอนลงต้องไม่ล้ม หรือสาดแข้งปะทะก็ต้องไม่ล้ม แบบนี้จึงจะถือว่าใช้ได้ สามารถยืนระยะได้เต็มทุกยกจึงถือว่าพร้อมออกชน  จริงแล้วไก่ชนพูดไม่ได้ ฉะนั้นการฝึกฝนและตรวจสังเกตู […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888