เข้าสู่ระบบ

Tags : การผสมระหว่างพ่อแม่พันธุ์ที่ต่างสายเลือด

การผสมระหว่างพ่อแม่พันธุ์ที่ต่างสายเลือด

การผสมระหว่างพ่อแม่พันธุ์ที่ต่างสายเลือด ผสมพันธุ์ไก่ให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ “การผสมระหว่างพ่อแม่พันธุ์ที่ต่างสายเลือด” จะได้ลูกไก่ที่ดีเลิศเป็นไก่อัจฉริยะไก่พวกนี้ถ้าเอาไปชนจะชน การผสมไก่ที่เลือดห่างกันเท่าไรและเลือดดีเหมือนกันยิ่งจะทำให้ลูกไก่ออกมาดีเท่านั้นคัดเลือกพ่อพันธุ์- แม่พันธุ์ ต้องเลือกพ่อพันธุ์ที่ลงเหล่า สีสันถูกต้องตามพันธุ์ เลือดบริสุทธิ์ โครงสร้างดี คือ ตัวใหญ่ ยาว 2 ท่อน จับกลมบานหัวบานท้าย รูปร่างสูงโปร่ง กระดูกใหญ่ หน้าตาและส่วนประกอบทางร่างกายสมบูรณ์ สวยงาม โดยเฉพาะต้องผ่านการชนะมาแล้ว มีชั้นเชิงการชนดี คือ ขี่ สาด มัด เท้าบ่า แม่พันธุ์ก็ต้องเลือกที่ลงเหล่าแบบเดียวกับพ่อพันธุ์ แต่ต้องต่างสายเลือดกัน มีสายเลือดแท้บริสุทธิ์ เรื่องโครงสร้าง สีสัน ชั้นเชิง จะต้องเหมือนกับพ่อพันธุ์ และที่สำคัญจะต้องถ่ายทอดยีนส์ได้เหมือนกับพ่อพันธุ์ โรงเรือนหรือเล้าผสม ต้องทำเป็น 2 แดน คือ แดน 1 ให้พ่อพันธุ์อยู่ตัวเดียว แดน 2 ให้แม่พันธุ์หรืออยู่รวมกันได้ฝากั้นแดนเล้าต้องให้โปร่งเป็นตาข่ายให้ไก่เห็นกันใกล้ชิดกัน แต่ผสมกันเองไม่ได้ โรงเรือนจะต้องมีแดดส่องถึง ด้านในมีหลังคาที่นอน ป้องกันยุงและสัตว์อื่นๆได้ ด้านนอกเล้าทำโป่รงให้ไก่ออกผึ่งแดดได้ ในเล้ามีหญ้าให้ไก่จิกกินได้ และมีหลุมฝุ่นให้ไก่นอนเล่น รังไข่ควรใช้กระบุงหรือลัง แม่ไก่สามารถเดินลงได้ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888