เข้าสู่ระบบ

Tags : การป้องกันโรคในฟาร์มไก่ชน

การป้องกันโรคในฟาร์มไก่ชน

การป้องกันโรค ในฟาร์มไก่ชน การป้องกันโรคในฟาร์มไก่ชน ลูกไก่ในฟาร์มไก่ชนควรหยอดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลให้ไก่ลูกไก่ ที่แข็งแรงตัวละหนึ่งหยด โดยหยอดเข้าทางจมูก การป้องกันโรคในฟาร์มไก่ชน เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่ลูกไก่ในฟาร์มไก่ชนควรหยอดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลให้แก่ลูกไก่ ที่แข็งแรงตัวละหนึ่งหยด โดยหยอดเข้าทางจมูก แต่ถ้าลูกไก่ที่ยังไม่แข็งแรง ไม่ควรหยอดวัคซีนดังกล่าวเพราะลูกไก่อาจตายได้ ระยะนี้ยังไม่ควรปลูกฝีเพื่อป้องกันโรคฝีดาษให้กับลูกไก่เพราะลูกไก่ยังไม่มีภูมิต้านทานพอควรระวังไม่ให้ยุงกัดลูกไก่เพราะยุงเป็นพาหนะนำเชื้อฝีดาษมาให้กับลูกไก่ การเลี้ยงลูกไก่ระยะสัปกาห์แรกนี้จะต้องหมั่นดูและบ่อยๆ ระวังอย่าให้ขาดอาหารและน้ำการให้อาหารควรให้ทีละน้อย แต่ให้บ่อยเพื่อให้อาหารมรรสและกลิ่นชวนกินอยู่เสมอ ถ้าพบว่าอาหารมีกลิ่นไม่ดีควรนำภาชนะที่ใส่อาหารไปทำความสะอาดแล้วใส่อาหารใหม่แทน ควรสังเกตลูกไก่อยู่อย่างสบายหรือไม่ถ้าอุณภูมิภายในเครื่องกกพอเหมาะ ลูกไก่จะนอนอย่างสบายแต่ถ้าอากาศภายในเครื่องกกร้อนหรือหนาวเกินไปลูกไก่จะแสดงอาการให้เห็น การจัดอุณหภูมิภายในเครื่องกกถ้าใช่้เทอร์โมมิเตอร์ประกอบกับความชำนาญ สังเกตความเป็นอยู่ของลูกไก่จะทำให้ผู้เลี้ยงจัดอุณหภูมิได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ควรหมั่นดูแลความสะอาดรังกกและเครื่องกกอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้สกปรก เนื่องจากว่าถ้าหากฟาร์มไก่ชนนั้นสกปรกไม่สะอาดเป็นไปตามมาตรฐานของการเลี้ยงไก่ ลูกไก่ที่อยู่ในฟาร์มก็จากมีสิทธิ์ได้รับเชื้อโรคต่างๆอาจจะทำให้ลูกไก่ตายได้ในที่สุดและยิ่งเป็นในสัตว์ปีกด้วยแล้วเชื้อโรคสามารถแพร่พันธุ์ไปได้อย่างรวด ทำให้ฟาร์มไก่ชนนั้นสามารถที่จะถูกปิดไปโดยปริยายเนื่องจากคำประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ข้อปฏิบัติ 10 ข้อในการควบคุม-ป้องกันโรคระบาดไก่ หยอดหรือฉีดวัคซีน หรือแทงปีก เป็นประจำตามโปรแกรมการให้วัคซีน คอก เล้า หรือโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตั้งอยู่บริเวณที่ดี มีลักษณะและขนาดเหมาะสมกับจำนวนไก่ สามารถป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น นกกระจอก นกพิราบ อีกา สัตว์ปีกชนิดอื่นๆ หนู สุนัข แมว และสัตว์ชนิดอื่นๆ ให้น้ำสะอาด โดยเปลี่ยนน้ำให้ไก่กินอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทำความสะอาดรางน้ำ รางอาหาร และภาชนะใส่อาหารเสมอๆ ทำความสะอาดคอก […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888