เข้าสู่ระบบ

Tags : การประกวดเกล็ดแข้งไก่

การประกวดเกล็ดแข้งไก่

การประกวดเกล็ดแข้งไก่ คัดเลือกไก่ชน ตามภูมิปัญญา ของโบราณ การประกวดเกล็ดแข้งไก่ เป็นองค์ประกอบ ในการพิจรณา คัดเลือก ไก่ชน ตามภูมิปัญญา ของโบราณ การประกวด เกล็ดแข้งไก่ชน เกล็ดแข้งไก่ เป็นตัว องค์ประกอบ ในการพิจารณาคัดเลือก ไก่ชนตามภูมิของคนโบราณ เพราะเกล็ดแข้งไก่ชน จะเป็นตัวบ่งบอก ลมปรานณ หรือกำลังภายใ นของไก่ชน คนโบราณอาศัยดูแข้ง และเกล็ดไก่ เพื่อจะให้รู้ว่า ไก่ตัวใคจะเก่ง จะฉลาด จะอดทน จะมีอนาคต เป็นไก่ชนในเวียน หรือขายได้ห รือไม่ โดยอาศัย ดูรูปลักษณะ ของเกล็ดแข้งไก่ ดังนี้ 1.  ถ้า แข้งกลม กลึงแบบ ลำเทียน ลำหวาย จะเป็นไก่ตีเจ็บปวด  ลึก 2. ถ้า แข้งปูด ออก นูด ออกเหลี่ยม จะเป็น ไก่ตีเจ็บปวด 3. ถ้า […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888