เข้าสู่ระบบ

Tags : การดูไก่ชนใจเสาะ

การดูไก่ชนใจเสาะ

การดูไก่ชนใจเสาะ ที่ไม่ควรเลี้ยงไว้ในซุ้ม การดูไก่ชนใจเสาะ ตำราโบราณกล่าวไว้ว่าลักษณะไก่ชนใจเสาะไม่ควรเลี้ยใว้ในซุ้ม การดูไก่ชนใจเสาะ ว่าด้วยเรื่องไก่ชน ลักษะดีก็เยอะ โบราณเคยกล่าวไว้ว่า ลักษณะที่ไม่ดี ก็อย่าได้มองข้ามไป ถึงแม้ ยุกต์สมัยจะเปลี่ยนไปมาก คำโบราณที่ว่า เกียวกับเรื่องไก่ชน ยังนำมาปรับใช้ได้อยู่ มีลักษณะแบบไดบางไปดูกัน หัว-หน้า-คิ้ว มีหัวใหญ่กลม แสดงว่าเป็นไก่ชนไอคิวต่ำ ทั้งดื้อและโง่ ไม่รู้จักการแก้ไขสถานการณ์ เวลาตีมักจะตีเชิงเดียวตลอด คิ้วบางเป้นสันเหลมเรียกว่าคิวลิงเป็นคิ้วเปราะบางถูกตีสันคิ้วมักชักง่ายๆ คิ้วไม่คุ้มตามีโอกาสถูกแทงตาบอดได้ง่าย นัยน์ตากลม ขอบตาหนา ตาดำใหญ่ ตาขาวดำ มองรวมๆกันแล้วจะออกเป็นสีแดงชอบกลอกนัยน์ตา ลอกแลก บอกให้รู้ว่าเป็นไก่ใจเสาะถอดหัวหรีไม่บอกไม่กล่าว ไว้ว่างใจไม่ได้ หงอน ไม่รัดกอดกระหม่อม มีสีซีดไม่สดใส แสดงว่าเป็นไก่ไม่แข็งแรงเต็มที่ หรือเป็นไก่หงอนรูตรงปลายหงอนซึ่งว่ากันว่าเป็นไก่ไม่มีสกุล จิตใจไม่แน่นอน บางครั้งอาจสู้ บางครั้งอาจไม่สู้ มีปลายหงอนมาตรงกับตาดำ เชื่อว่าไม่สามารถคุ้มตาตัวเองมักถูกตีตาบอดง่าย มีหงอนพับหรือ เอียงไปข้างหนึ่ง เหนียง มีขนาดใหญ่และยาน ที่เรียกกันว่า คางวัว เป็นจุดไก่อ่อนของไก่ เพราะฝ่ายตรงข้ามจิกจับได้ง่ายกลายเป็นเป้าหมายให้คู้ต่อสู้โจมตีสะดวก และแก้ไขได้ยาก ปาก ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปไม่สมส่วนกับใบหน้า ปลายปากไม่งองุ้มดหมือนปากนกแก้วหรือปากเหยี่ยวปากบน ปาดล่างปิดไม่สนิท ขอบปลายปากไม่มีความคม […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888