เข้าสู่ระบบ

Tags : การจัดการในฟาร์มไก่ชน

การจัดการในฟาร์มไก่ชน

การจัดการในฟาร์มไก่ชน การจัดการในฟาร์มไก่ชน นั้นควรเปลี่ยนน้ำวันละครั้งเป็นอย่างน้อย ที่ให้น้ำไก่อาจเป็นแบบอัตโนมัติ อายุ 12 สัปดาห์ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค ในฟาร์มไก่ชน นั้นควรเปลี่ยนน้ำวันละครั้งเป็นอย่างน้อย ที่ให้น้ำไก่อาจเป็นแบบอัตโนมัติเมื่อไก่มีอายุประมาณ 10 – 12 สัปดาห์ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเสตรนเอฟ เข้าใต้ผิวหนังตรงข้อปีกหรือเข้ากล้ามเนื้ออีกครั้ง วัคซีนนี้จะคุ้มโรคได้ 1 ปี หรืออาจใช้วัคซีนเสตรนเอฟ หยอดจมูกตัวละ 1-2 หยุดจะคุมโรคได้ประมาณ 6 เดือน ระยะที่ไก่รุ่นกำลังเจริญเติบโตควรตรวจสอบความเจริญเติบโตเป็นระยะๆ ถ้าพบว่าไก่ตัวใดโตไม่ทันเพื่อนหรือไก่ตัวใดไม่สมบูรณ์ เช่น หนังแข็ง และปากสีขาวซีด ตาขุ่นลึก กระดูก หน้าอกคต อวัยวะอื่นพิการ ให้คัดออกจากฝูงในฟาร์มไก่ชน และควรคัดออกทุกครั้งเมื่อตรวจพบ แต่ถ้าตรวจพบว่าไก่เป็นโรคหรือตายเพราะเป็นโรคจะต้องนำไก่ตัวนั้นไปฆ่าแล้วฝังดินเสีย ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคระบาดในฟาร์มไก่ชนการตรวจลักษณะไก่เป็นระยะๆ ตลอดการเลี้ยงจะทำให้ผู้เลี้ยงได้ไก่ ที่มีลักษณะดี การเลี้ยงไก่ที่นิยมทำกันในปัจจุบันมี 2 วิธีคือ การเลี้ยงแบบขังกรงตับและการเลี้ยงแบบรวมฝูง ในการเลี้ยงไก่แบบขังกรงตับในสมัยก่อนๆ  นิยมเลี้ยงกันช่องละ 1 ตัวแต่ปัจจุบันมักจะเลี้ยงไก่ช่องละ 4 – 5 ตัว เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนนอกจากนี้ยังมีการสร้างกรงตับซ้อนกันหลายชั้นอีกด้วย แต่โดยมากมักจะซ้อนกัน 2 ชั้นไก่ทีจะนำไปเลี้ยงในกรงตับควรมีอายุตั้งแต่ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888