เข้าสู่ระบบ

Tags : การคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และกำรผสมพันธุ์

ในการคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และการผสมพันธุ์

ในการคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และการผสมพันธุ์ วิธีการ ในการคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และการผสมพันธุ์ ในการเลี้ยงไก่ชนนั้นจำเป็นจะต้องมีความพิถีพิถันในการคัดเลือกไก่ที่มีลักษณะดี การเลี้ยงไก่ชนยอดนักสู้ที่มีความทรหด อดทน เชิงดี ตีเก่ง ตั้งแต่ยังเป็นลูกไก่อายุ 4 – 6 เดือนขึ้นไป จะพิจารณาได้จากส่วนประกอบต่างๆ ของไก่ตามความนิยมของคนส่วนใหญ่ลักษณะดังนี้รูปร่างไก่ชนที่ดีจะต้องมีรูปร่าง ขนาด ทรวดทรง และท่าทางประกอบกันดูแล้วสมส่วน สง่างาม เป็นไก่ขนาดปานกลาง น้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่ 2.5 ถึง 3 กิโลกรัมหนังถึงเนื้อ หนังและเนื้อของไก่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และลักษณะนิสัยของไก่แต่ละตัวหงอน รูปทรงและลักษณะที่ดี จะต้องเป็นหงอนหิน รูปทรงเหมือนเมล็ดข้าวสารอ้วนๆ และอยู่บนหัววนท้ายมีขนาดเล็กสุดเท่าเล็บนิ้วกลางของมัน และใหญ่ที่สุดเท่ากับแข้งของมันเหนียงและตุ้มหูจะเป็นจุดอ่อนของไก่เป็นอย่างมาก ไก่ชนที่ดีต้องไม่มีเหนียงและตุ้มหูเลยหรือมีแต่ต้องเล็กและสั้นมากหัวหรือกะโหลกลักษณะไก่ชนที่ดีต้องมีรอยรัดเข้าไปหาต้นคอที่เรียกว่า“หัวรัด” และตรงท้ายเสนียดต้องมีลักษณะเหมือนหัวถลอก ไม่มีขนขึ้น เรียกว่า“รอยไขหัว” เป็นไก่ที่มีความทรหดอดทนยิ่งหน้า รูปหน้าของไก่ชนที่ดี ต้องเป็นไก่ที่มีลักษณะหน้าแหลมดังหนูผี ตาใส่แวววาวทั้งตาดำและตาขาว ตาเหมือนตาปลาหมอตายหรือตาคว่ำคิ้วโปนแข็งและหนาเป็นขอบขึ้นมาทำให้มองเห็นลูกตาจมลึกอยูในเบ้าตา เสนียดท้ายกระหม่อมเป็นหัวรัดและมีรอยไขหัว และปากแข็งหน้างองุ้มเป็นร่องคล้ายปากเหยี่ยว หรือปากนกแก้วปากเป็นอวัยวะที่สำคัญของไก่อีกอย่างซึ่งใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ ปากไก่ที่ดีต้องมีลักษณะสั้น หนา โคนปากอวบ ได้สัดส่วนกับหัวหน้า และคอ ปลายปากงองุ้มเล็กน้อยปากบนและปากล่างต้องยาวเท่ากันได้กล่าวว่า ไก่ชนในประเทศไทยมีมากมายหลายชนิด หลายและหนาแน่นแข็งแรง มีสีเดียวกับเกล็ดและแข้งตาลักษณะตาที่ดีควรมีลักษณะตาปลาหมอตาย สีเหลืองอ่อน […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888