เข้าสู่ระบบ

Tags : กลไกที่สร้างไก่ชน

กลไกที่สร้างไก่ชน สุขภาพดีตีเก่ง

กลไกที่สร้างไก่ชน สุขภาพดีตีเก่ง กลไกที่สร้างไก่ชน สุขภาพดีตีเก่ง คุณประยุทธเล่าย้อนถึงที่มาของการพัฒนาพันธุ์ ให้ฟังว่า ตนเองชอบเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่เด็ก ๆ ทว่าตอนนั้นเป็นการเลี้ยง แบบปล่อยไว้ตามใต้ถุนบ้าน นาน ๆ ที่ถึงค่อยนำไก่หนุ่มมาขังสุ่ม แล้วอุ้มไปปล้ำหรือไปชนกับเพื่อน ๆ ซึ่งเหมือนเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน ไก่ที่เลี้ยงไว้ส่วนใหญ่ ก็เป็นไก่ไทย พม่าหรือไซ่ง่อนยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่ทว่าไก่พื้นเมืองของชลบุรีและใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็น ไก่เชิง ไก่เก่งที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ซึ่งก็เลี้ยงลักษณะนี้ มาตลอด ไก่ชนที่เพาะเลี้ยงไว้ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงออกชนเอง  แต่เพื่อนที่เป็นมือน้ำเป็นผู้เลี้ยงและนำไปออกชน ทำให้ผู้คนทั่วไปรู้จักไก่มากกว่าซุ้ม ตัวไหนที่ชนะก็มีคนมาขอซื้อโดยให้ราคาตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท ส่วนไก่หนุ่มที่กำลังเลี้ยงออกชน ราคามีตั้งแต่ 3,000-5,000 บาท โดยเพื่อนที่เป็นมือน้ำเป็นผู้จัดการให้ทั้งหมด เนื่องจากตนเองมีงานประจำทำอยู่จึงไม่มีเวลาไปคลุกคลีกับการเลี้ยงออกชน และเข้าสนามชนมากนัก เป็นผู้เพาะพันธุ์มากกว่า ทว่าซุ้มยังไม่ เป็นที่รู้จักมากนัก จะรู้จักเฉพาะกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยซื้อไก่ไปเลี้ยงเท่านั้น จึงมีแนวคิดว่าต้องหาไก่ชนจาก เหล่าที่มีชื่อเสียง มาเลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อจะได้ เป็นที่รู้จักในแวดวงผู้เลี้ยงไก่ชนมากขึ้นด้วย เมื่อศึกษาหาข้อมูลไก่เก่ง ๆ จากซุ้มต่าง ๆ ก็เห็นว่าไก่ชนของ “ซุ้มเขื่อนยันฮี” จังหวัดตาก เป็นไก่เก่ง […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888