เข้าสู่ระบบ

Tags : กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย ชี้ช่องเข้าเกณฑ์รีดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

กระทรวงมหาดไทย ชี้ช่องเข้าเกณฑ์ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ยันท้องถิ่น ต้องจัดเก็บ ทุกข์! เจ้าของสนามชนไก่ “กระทรวงมหาดไทย” ชี้ช่องเข้าเกณฑ์ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ยันท้องถิ่น ต้องจัดเก็บ แม้เจ้าของฯ ยื่นค้านท้องถิ่น เหตุ 3 ปี “ไม่มีรายได้” ถูก พรก.ฉุกเฉินฯ สั่งปิดยาวหนีโควิด ย้ำมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการ ทรัพย์สินอยูในข่ายต้องเสียภาษี ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ เสียภาษีประเภทใช้ประโยชน์อื่น ไม่รวมเกษตรกรรม-ที่พักอาศัย  วันที่4 พ.ย.2565 มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือถึงหน่วยงานในกำกับ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั่วประเทศ แสดงความเห็นด้วยกับคำปรึกษาหรือคำแนะนำ ที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ขอหารือ กรณี “สนามชนไก่” ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช ว่า ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการพาณิชยกรรม หรือไม่เนื่องจาก สนามชนไก่ มีลักษณะเป็นทรัพย์สิน ที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562กอรปกับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การที่ จ.สุพรรณบุรี งดออกใบอบุญาตจัดใหัมีการเล่นพนันไก่ชน […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888