เข้าสู่ระบบ

สมอ. โชว์ใบรับรอง มอก.เอส สนามไก่ชน

สมอ. โชว์ใบรับรอง มอก.เอส สนามไก่ชน

สมอ. โชว์ใบรับรองมอก.เอส สนามไก่ชน

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. โชว์ใบรับรอง มอก.เอส สนามไก่ชน

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สมอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสมอ. ให้ความสำคัญพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)

ล่าสุด สมอ. อยู่ระหว่างเดินหน้าออกใบรับรองมาตรฐาน มอก. เอส เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยการรับรองสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน แบ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานด้านการบริการ

ล่าสุดได้ออกมาตรฐานบริการสนามกีฬาชนไก่และชนโค ประกอบด้วย มอก. เอส 188-2564 คือ มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการสนามกีฬาชนโค เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้ขอรับใบรับรอง : บริษัท วัวชนทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย จำกัด , มอก. เอส 189-2564 : มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการสนามกีฬาชนไก่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และผู้ขอรับใบรับรอง คือ บริษัท แซนด์ แอนด์ เชน เรียลเอสเตท จำกัด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ส่งผลดีทางอ้อมในการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา

ปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหลายราย ทั้งสนามวัวชน และไก่ชน สนใจขอมาตรฐานมอก.เอส กับสมอ. เพราะเล็งเห็นประโยชน์ ทั้งการยกระดับมาตรฐานบริการ มูลเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ทั้งการค้าขาย การท่องเที่ยว แต่สมอ.ยังไม่อนุญาตทันที เพราะต้องส่งทีมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ตรวจสอบให้ได้มาตรการตามที่มอก.เอสกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์ควบคู่มาตรฐาน”นายบรรจงกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีมอก.เอส การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อจำหน่าย โดยมีเอสเอ็มอียื่นขอแล้ว คือ มอก. เอส 212-2565 : มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อจำหน่าย ผู้ขอรับใบรับรอง คือ บริษัท หนองจอก เอฟ ซี ไอ จำกัด รวมทั้ง มอก.เอส การบริการให้เช่าสัตว์พาหนะเพื่อท่องเที่ยว ประกาศใช้ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

มีเอสเอ็มอีหลายรายกำลังยื่นขอ มอก. เอส 234-2566 : มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการให้เช่าสัตว์พาหนะเพื่อท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าม้าหรือช้าง เพื่อการท่องเที่ยวทั่วประเทศในเขตพื้นที่ท่องเที่ยว อาทิ เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ภูเก็ต โดยสมอ.จะตรวจสอบมาตรฐาน ให้คำแนะนำ หากผ่านเกณฑ์มอก.เอส คาดว่าจะออกใบอนุญาตได้ในเร็วๆนี้

จากการเก็บข้อมูลการดำเนินงาน มอก.เอส ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีคำขอ มอก.เอส เข้ามาที่สมอ.ทั้งหมด 959 คำขอ แต่ยกเลิก 42 คำขอ จึงเหลือยื่นขอรับรองสุทธิ 917 คำขอ ล่าสุดสมอ.ได้ออกใบรับรองมอก.เอสแล้ว 467 ฉบับ เหลือคำขอคงค้าง 450 คำขอ จะเห็นว่าสมอ.ได้เดินหน้าสนับสนุนเอสเอ็มอีให้ได้มาตรฐานทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ อย่างเต็มที่ โดยปีงบประมาณ 2565 ถือว่าสมอ.ได้ออกมอก.เอสสูงสุด และคาดว่าปีงบประมาณ 2566 จะเดินหน้าอย่างเต็มที่เช่นกัน เพื่อให้มอก.เอส เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของกระทรวงอุตสาหกรรมในการกระตุ้นชุมชนและฐานราก

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ Kaichon888.co หรือไลน์แอด @cockfight888

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888