เข้าสู่ระบบ

สนามแข่งไก่ชน มหาดไทยอนุมัติพร้อมตรวจสอบพื้นที่

สนามแข่งไก่ชน มหาดไทยอนุมัติพร้อมตรวจสอบพื้นที่

สนามแข่งไก่ชน

สนามแข่งไก่ชน มหาดไทยอนุมัติพร้อมตรวจสอบพื้นที่ ที่มีใบอนุญาตเตรียมกลับมาเปิดอีกครั้ง มีหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

ให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่นักวิชาการผู้ศึกษาเรื่องการพนัน มีความเป็นห่วงเรื่องการควบคุม เพราะหลายพื้นที่มีการออกใบอนุญาตจำนวนมาก และลักลอบถ่ายทอดสดออนไลน์ จึงมีการตั้งข้อสังเกตถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่นอกรีตได้หนังสือด่วนดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 ก.พ. 2566 ในเรื่อง ที่ซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ในประเภทให้สัตว์ต่อสู้กัน หรือแข่งขันสัตว์ โดยที่จะส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด มีข้อความบางส่วนระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายอยู่ในระดับที่รัฐสามารถควบคุมได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น อันเป็นการนำมาซึ่งรายได้กับชุมชนและอาชีพสุจริตจึงให้นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำท้องที่ ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตใช้ดุลพินิจพิจารณา อนุญาตให้เล่นได้ตามสภาพแห่งท้องที่ หรือประเพณีของท้องถิ่น

ทางด้าน รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาที่ให้การอธิบายปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับทีมข่าวเจาะประเด็น ไทยรัฐออนไลน์ ว่า ที่ผ่านมาการมาขออนุญาตเปิดสนามไก่ชน วัวชน เป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแล แต่ยังมีช่องว่างในการควบคุม เมื่ออนุมัติแล้วสนามแข่งนั้นควรจะจัดได้กี่ครั้ง หรือควรจัดวันไหน เพื่อไม่ให้ถี่มากเกินไป ซึ่งเมื่อไม่มีการควบคุมที่ชัดเจน ทำให้แต่ละสนามมีการเปิดไม่ตรงกัน ทำให้นักพนันมีการเดินสายเล่นพนันข้ามจังหวัดได้ทุกวัน จนส่งผลกระทบต่อสังคมและครอบครัว

“ซึ่งในการควบคุมใบอนุญาตในแต่ละท้องถิ่นถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่ส่วนใหญ่มักอ้างว่าเป็นเศรษฐกิจท้องถิ่น แต่พอมีสนามแข่งจำนวนมาก ก็ทำให้มีเงินพนันมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมในท้องถิ่น ขณะเดียวกันการควบคุมไม่ให้เยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องในสนามแข่ง ยังเป็นอีกสิ่งที่หลายแห่งละเลย”

จากการศึกษาแล้วก็จะพบว่า ในเขตบางพื้นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินใต้โต๊ะ ที่จะผู้มีอำนาจในท้องถิ่นจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกบางอย่าง และดังนั้นต้องมีความเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้มากขึ้นแนวทางแก้ปัญหา แต่ละจังหวัดควรกำหนดวันแข่งวันเดียวกันทั้งหมด เพื่อลดนักพนันที่เดินสายเล่น ขณะเดียวกันบางสนามก็มีการถ่ายทอดสดออนไลน์ และลักลอบเปิดพนัน หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องควบคุมอย่างเด็ดขาด

“และจะมีการเปิดให้เล่นไก่ชนและวัวชน หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพราะปัจจุบันจะห้ามไม่ให้มีเลยก็ไม่ได้ เพราะหลายท้องถิ่น มีการเลี้ยงไก่ชน และวัวชน ทำให้เกิดรายได้ ซึ่งถ้าปิดไม่ให้มีสนามแข่งขัน ก็จะมีการลักลอบเล่น เช่น วัวชน จะมีสนามป่า ที่แอบลักลอบนำวัวมาชนกัน เพื่อชิงเดิมพัน”

สำหรับการออกใบอนุญาตและควบคุมการแข่งขัน ไม่ควรผูกขาดอยู่แต่อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยที่ไม่ได้สนใจภาพรวมของทั้งประเทศ ดังนั้นควรมีภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน เข้ามาร่วมให้ความเห็นด้วย เพื่อวางแนวทางที่เหมาะสม และไม่ให้มีการพนันลักษณะนี้มากเกินไปในท้องถิ่น.

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ Kaichon888.co หรือไลน์แอด @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888