เข้าสู่ระบบ

สายพันธุ์ไก่ชน

สายพันธุ์ไก่ชน

สายพันธุ์ไก่ชน

สายพันธุ์ไก่ชน คนไทยรู้จักการเลี้ยงไก่ชน และมีการชนไก่มาตั้งแต่หลายร้อยปี 

สายพันธุ์ไก่ชน โดยมีหลักฐานที่เด่นชัด ได้แก่ พงศาวดารที่เล่าถึงการชนไก่ของพระนเรศวรมหาราชที่ใช้ไก่ชนเหลืองหางขาว นอกจากนั้น ยังพบภาพเขียนที่บอกเล่าเรื่องราวการชนไก่ของคนไทยในอดีต อาทิ ภาพวาดฝาผนังที่วัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา และภาพวาดฝาผนังวัดภูมิทร์ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

สายพันธุ์ไก่ชนแบ่งตามสีขน ในตำราไก่ชนกล่าวว่าสายพันธุ์ไก่ที่เก่าแก่ของไทยที่ถูกบันทึกไว้มี 2 สายพันธุ์ คือ ไก่เหลืองหางขาว และไก่ประดู่หางดำ ต่อมาเมื่อนิยมเลี้ยงไก่ชนมากขึ้นจึงแสวงหาสายพันธุ์อื่น และถูกกล่าวขาลหรือบันทึกไว้มากขึ้นตามมา ซึ่งพอรวบรวมได้ ดังนี้

1. ไก่เหลืองหางขาว ถือเป็นพันธุ์ไก่ชนที่เริ่มกล่าวขาล และถูกบันทึกไว้ครั้งแรก และถือเป็นสายพันธุ์ต้นตระกูลของพันธุ์ไก่ชนใหม่ๆ หลายสายพันธุ์ ไก่เหลืองหางขาว มีถิ่นกำเนิดในแถบหมู่บ้านหัวเท และหมู่บ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก ในพงศาวดารหรือตำราบันทึกต่างๆ กล่าวว่า ไก่เหลืองหางขาว เป็นไก่ชนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวัยพระเยาว์ทรงเลี้ยง ซึ่งนำมาจากพิษณุโลก (ไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า) และนำไปชนชนะไก่ชนของ มังสามเกียด หรือ มังชัยสิงห์ ซึ่งขณะนั้นเป็นมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดี หลังจากนั้น ไก่ชนไทยสายพันธุ์เหลืองหางขาวก็ถูกกล่าวขาลจากชาวพม่า และชาวไทยมาตั้งแต่นั้นไก่เหลืองหางขาว มีลักษณะเด่น คือ ไก่ชนตัวผู้จะมีขนสร้อยต่างๆเป็นสีเหลือง หางแนบชิด สลวย โคนปีกหาง และกลางหางมีสีขาวปลอด ส่วนปลายหางมีสีดำ โดยมีขนขาวแซมเล็กน้อยอยู่ 3 จุด คือ
1. ขนหัว บริเวณท้ายทอย
2. ปีกทั้งสองข้าง
3. บริเวณข้อขาทั้งสองข้าง

ส่วนพื้นตัวมีสีดำตลอดทั้งตัว ส่วนสีของปาก สีแข้ง สีเล็บ และสีเดือยจะมีสีขาวอมเหลือง คล้ายกับสีงาช้าง จะงอยปากด้านบนมีร่องน้ำ ดวงตามีสีเหลืองอ่อน และใสส่วนนัยน์ตาขาวสามารถมองเห็นเส้นเลือดแทรกอยู่ได้ชัดเจน เรียกว่าตาปลาหมอ ส่วนไก่ตัวเมียมีลักษณะคล้ายตัวผู้ แต่หางจะมีสีดำตลอด และปลายขนพื้นลำตัวมักมีสีขาวเล็กน้อย ส่วนสีของปาก สีแข้ง สีเล็บจะมีสีคล้ายไก่ชนตัวผู้

2. ไก่ประดู่หางดำ เป็นไก่พันธุ์แท้ที่มีประวัติการชนไก่ดีไม่แพ้ไก่ชนเหลืองหางขาว และเป็นไก่ชนที่เซียนไก่ต่างยอมรับว่าเหนือกว่าพันธุ์อื่นรองมาจากไก่ชนเหลืองหางขาว ไก่ชนพันธุ์นี้ เชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดแถวบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และบ้างก็ว่ามีถิ่นกำเนิดในภาคกลางแถวเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ จังหวัดอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะเด่น คือ ไก่ชนตัวผู้มีพื้นสีลำตัวดำสนิท หนังบริเวณใบหน้ามีสีแดง สีของขนสร้อยต่างๆ เป็นสีประดู่ คือดำอมแดง คล้ายกับสีเมล็ดมะขาม และหากเป็นสีประดูอ่อน คือมีสีแดงมากกว่าดำจะเรียกว่าประดู่แดง และหากมีสีเข้มหรือประดู่เข้มจะเรียกว่า ประดู่มะขามไหม้ ส่วนหางมีขนหางแนบชิดกันหางยาวโค้งเป็นรูปพัด ขนหางมีสีดำสนิท ส่วนสีของปาก สีแข้ง สีเล็บ และสีเดือย จะมีสีน้ำตาล ส่วนตัวเมียพื้นสีลำตัวสีดำอมน้ำตาล ส่วนอื่นคล้ายกับตัวผู้

3. ไก่เขียวแมลงภู่หางดำ หรือบางพื้นที่เรียกเขียวไก่ดำ จัดเป็นไก่ชนพันธุ์แท้ มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้ มีลักษณะเด่น คือไก่ชนตัวผู้มีขนสร้อยต่างๆสีเขียว ส่วนขนหูมีสีเขียวอมดำ คล้ายเปลือกหอยแมลงภู่ ส่วนสีพื้นของลำตัวจะมีสีดำ และเหลือบมัน พู่หางแนบชิดกัน และเรียวยาว สีดำ ส่วนสีปาก สีแข้ง สีเล็บ และสีเดือยมีสีน้ำตาลอมดำ ส่วนนัยน์ตามีสีดำอมเขียว หงอนมีลักษณะบาง สูงเด่นบริเวณกลางหงอน ส่วนตัวเมียมีสีพื้นเหมือนกับตัวผู้ สีปลายขนมีสีอมเขียว

4. ไก่ลายข้าวตอก หรือคนภาคกลางเรียกไก่เบี้ย หรือคนภาคเหนือเรียกไก่ข่อยถือเป็นไก่ชนที่มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือ แต่ปัจจุบันเลี้ยงกันมากในแถบภาคกลางบริเวณจังหวัดอยุธยา และสุพรรณบุรีไก่ชนสายพันธุ์นี้เป็นพันธุ์แท้ดั้งเดิมที่มีลำหักลำโค่นดี แต่มีข้อเสียอย่างเดียวคือ เป็นไก่ที่ไม่เหนียวไม่ทนออกน้ำได้ง่ายมีลักษณะเด่นคือไก่ชนตัวผู้จะมีสีของขนสร้อยต่างๆ เป็นลายคล้ายลายของนกกระทา หรือลายขาวประดำ หรือประด้วยน้ำตาล และเขียว ส่วนสีของปาก สีแข้ง สีเล็บ และสีเดือยจะมีสีขาวอมน้ำตาล ส่วนสีพื้นของลำตัวจะเป็นสีลายข้าวตอก ส่วนตัวเมียจะมีสีพื้นลำตัวเหมือนตัวผู้ และมีขนสร้อยต่างๆ เป็นสีเหลืองอมน้ำตาล

5. ไก่สีดอกหมากหางขาว เป็นไก่ชนพันธุ์แท้ที่ปัจจุบัน พบได้น้อยมากมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับไก่ชนเหลืองหางขาว และบางท่านเชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่มาจากไก่เหลืองหางขาว โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางมีลักษณะเด่น คือไก่ชนตัวผู้จะมีสีพื้นเป็นสีดำ ขนสร้อยของส่วนคอ สร้อยปีก และและสร้อยอื่นๆ เป็นสีขาวอมเหลืองคล้ายกับสีของดอกหมาก พู่หางชิดกัน และยาวตรง โคนหางมีสีขาวอมตะกั่ว ปลายหางมีสีดำ ส่วนสีปาก สีแข้ง และสีเล็บ รวมถึงสีเดือยมีสีขาวอมเหลืองส่วนตัวเมียมีลักษณะคล้ายกับตัวผู้เช่นกัน

6. ไก่เขียวเลาหางขาว หรือแต่ก่อนเรียกไก่เลา (เพราะขนมีสีเหมือนดอกเลา) เป็นไก่ชนพันธุ์แท้ดั้งเดิมที่มีถิ่นกำเนิดในแถวจังหวัดเพชรบุรี ไก่ชนพันธุ์นี้มีลักษณะทั่วไปคล้ายประดู่เลา ไก่ชนตัวผู้มีขนสร้อยต่างๆ สีเขียวแกมขาว คือโคนขนมีสีขาว ปลายขนมีสีเขียว หางโค้งเป็นรูปพัดสีดำ ปลายหางมีสีขาว หรือสีดำอมเขียว ส่วนสีปาก สีแข้ง และสีเล็บรวมถึงเดือยมีสีขาวอมน้ำตาล

7. ไก่ทองแดง เป็นไก่ชนพันธุ์แท้พันธุ์หนึ่ง แต่ไม่ทราบแหล่งกำเนิดที่แน่ชัด พบเล่นมากในแถวภาคกลาง และตะวันตกแถบจังหวัดอยุธยา สระบุรี และราชบุรี จัดเป็นไก่ชนที่มีแข้งหนักมีลำหักลำโค่นดี ตีแม่น และหนักหน่วง ลำตัวมีลักษณะเด่นคือตัวผู้ที่เป็นไก่ชนจะมีนัยน์ตาสีแดง ขนของสร้อยคอ ขนปีก และขนหลังจะมีสีทองแดงเด่นชัดส่วนปาก แข้ง และเล็บจะมีสีน้ำตาลอมทองแดงส่วนตัวเมียจะมีสีคล้ายกับตัวผู้ แต่สีจะจางกว่า คล้ายสีกาบอ้อย ทั้งนี้ ปัจจุบันไก่ชนพันธุ์นี้ค่อนข้างหายากมาก ส่วนมากจะเป็นพันธุ์ผสมร่วมกับพันธุ์ อื่น อาทิ ขนมีสีทองแดง แต่แข้งมีสีเขียวดำ

8. ไก่แดงนกกรด จัดเป็นไก่ชนเชิงดีมีลูกหักลูกโค่นแต่ไม่ค่อยเหนียวหรืออดทนนัก จึงไม่ค่อยนิยมไก่ชนตัวผู้มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับไก่ชนเหลืองหางขาว แต่ต่างกันที่ไก่แดงนกกรดจะมีขนสร้อยคอ ขนสร้อยปีก และขนหน้าอกเป็นลายแดงคล้ายกับขนนกกะปูด ส่วนพื้นสีลำตัวจะมีสีดำ โดยมีสีขนของปีกท่อนล่างจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลคล้ายกับสีปีกแมลงสาบ ส่วนหางมีรูปพัดหรือหางกะลวดสีดำ ส่วนตามีสีแดง ส่วนสีปาก สีแข้ง สีเล็บ และเดือยมีสีน้ำตาล

9. ไก่เหลืองโนรี ไก่ชนตัวผู้ของเหลืองโนรี มีลักษณะเด่นคือ ขนสร้อยคอ ขนปีก และขนสร้อยหลัง มีสีเหลืองสด ส่วนขนสร้อยบริเวณอื่นๆ ก็จะมีสีเหลืองสดเช่นกัน ส่วนสีพื้นของขนส่วนอื่นจะมีสีดำ หางพัดสีดำ คล้ายกับหางนกกะปูด ตามีสีเหลืองอมแดง ส่วนสีปาก สีแข้ง และสีเล็บมีสีขาวอมเหลือง และขอบเกล็ดแข้งมีสีแดงคล้ำส่วนตัวเมียมีสีพื้นสีดำ

10. ไก่เทา ถือเป็นไก่ชนที่มีเชิงดีมีลำหักลำโค่น แต่เป็นไก่ที่ไม่ค่อยเหนียว ไม่ค่อยอดทนนัก แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

– ไก่เทาหม้อ หรือเรียกเทาดำ เทาขี้ควาย มีลักษณะเด่นที่สีขนของสร้อยต่างๆ มีสีประดูดำ หางสีดำอมเทา ส่วนปาก แข้ง และเล็บมีสีเทาตะกั่ว
– ไก่เทาขาว หรือเรียกเทาขี้เถ้า มีลักษณะเด่นที่สีพื้นมีสีเทา ส่วนสีสร้อยขนต่างๆ มีสีเทาอ่อน ส่วนขนหางมีสีมีสีเทาเช่นกัน ส่วนปาก แข้ง และเล็บมีสีขาว
– ไก่เทาเหลือง หรือเรียก เคราฤาษี มีลักษณะเด่น คือ สีขนของสร้อยต่างๆ มีสีเหลือง ตัวสีพื้นลำตัวมีสีเทา ส่วนหางมีสีขาว ส่วนสีปาก สีแข้งสีเล็บ และสีเดือยมีสีขาวออกเหลืองเล็กน้อย

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ Kaichon888.co หรือไลน์แอด @cockfight888

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888