เข้าสู่ระบบ

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์ kaichon888.co

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

เรามีความมุ่นมั่นที่จะให้ความปลอดภัยในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นหลัก เราจึงได้มีการกำหนดรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไว้ ดังนี้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

โดยทั่วไปเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้า ซึ่งเราจะทำการรวบรวมข้อมูลจากที่ผู้ใช้บริการส่งมา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทร ข้อมูลธุรกรรมทางกานเงิน

การเก็บรักษาข้อมูล และหลักการป้องกันข้อมูล

เราจะใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลทุกส่วนจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่มีระบบป้องกันและการรักษาความปลอดภัยสูง

การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานทางกฎหมายบางอย่างเรียกเก็บข้อมูลในกรณีที่มีความจำเป็น การดำเนินการนี้อาจเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือใช้กระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ที่ถูกนำมาใช้กับเราในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย

สิทธิในการเข้าถึง และการแก้ไข 

สิ่งสำคัญในการอ้างถึงสิทธิ์นั้น คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เพื่อทำการแก้ไขและจัดเก็บข้อมูลใหม่

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

จากที่ตามกฎหมายได้บังคับใช้ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเว็บไซต์ kaichon888.co ของเรา ซึ่งเว็บเราไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามการควบคุมความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานั้นสามารถทำได้ตลอดเวลา เราจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลใช้งานทันทีหลังจากที่เราได้แจ้งให้ทราบ

ติดต่อเรา หากคุณมีข้อกังวลหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือวิธีการจัดเก็บรักษาข้อมูล โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

 

@cockfight888
LINE : @cockfight888