เข้าสู่ระบบ

พนันแข่งไก่ชน ผิดกฎหมาย

พนันแข่งไก่ชน ผิดกฎหมาย

พนันแข่งไก่ชน ผิดกฎหมาย

พนันแข่งไก่ชน ผิดกฎหมาย เป็นกีฬาพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก ที่นำเอาไก่สองตัวมาต่อสู้กันในสังเวียน

โดยมีสิ่งเดิมพันเป็นเม็ดเงินมูลค่ามหาศาล แต่ขัดกับหลักกฎหมายการเล่นพนันในเมืองไทยหรือเปล่า ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง การชนไก่ เป็นกิจกรรมที่มีความรุนแรงและอาจมีการต่อสู้กันจนไก่ชนฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายต้องเจ็บหรือตาย และในบางครั้งก็อาจมีการใช้ยาทําให้ไก่ที่นํามาชนมึนเมา หรือมีความดุร้ายมากขึ้น การกระทำต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์ด้วยหรือไม่ วันนี้ ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ร่วมไขข้อข้องใจกับนักกฎหมายชื่อดังของเมืองไทย

ทางด้านของ นายวิรัช หวังปิติพาณิชย์ ทนายความชื่อดัง ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ว่า ถ้าหากมีการเล่นไก่ชนและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 ที่ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีข้อสรุปได้ ดังต่อไปนี้ และจะขออนุญาตสร้างบ่อน โดยจะต้องมีการยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึง

สถานที่ที่จะต้องมีการขออนุญาตต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยจำนวนสถานที่ในพื้นที่นั้นว่ามีจำนวนไม่มากเกินสมควรที่จะส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชน เพื่อที่จะจำหน่ายสร้างรายได้มีการควบคุมและการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคจะต้องไม่อยู่ใกล้บริเวณ ใกล้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น

ขออนุญาตเล่นการพนัน โดยผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตสร้างบ่อนก่อนใบอนุญาต 1 ใบ ใช้ได้ 1 สังเวียน ส่วนบ่อนหนึ่งจะขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ได้กี่สังเวียนนั้น ต้องให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติบ่อนหนึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญทางศาสนา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 5 วันต่อเดือน ยกเว้น กรณีพิเศษ เช่น งานประจำปีที่จังหวัดจัด หรือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ารัฐหรือสาธารณกุศล

กำหนดเวลาชกให้เป็นมาตรฐาน ต้องไม่เกิน 20 นาที/ยก รวมแล้วไม่เกิน 8 ยก และให้พักระหว่างยกไม่น้อยกว่า 20 นาทีถ้าผู้มีใบอนุญาตกระทำการดังต่อไปนี้ อาจหมดโอกาสที่จะขอใบอนุญาตครั้งต่อไป โดยครั้งคราวหรือตลอดไปก็ได้

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังใบอนุญาตไม่จัดสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัยจัดให้มีการเล่นการพนันอย่างอื่นภายในบริเวณสถานที่เล่นการพนันชนไก่มีการก่อความไม่สงบเรียบร้อย ภายในหรือบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่มีการขายสุรา ดื่มสุรา หรือ พกพาอาวุธติดตัว เข้าไปในบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่โดยมีการเสริม แต่งเดือย หรือโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติของไก่ชน

ทนายวิรัช อธิบายว่า ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ พ.ศ.2557 ในมาตรา 3 ระบุไว้ว่า การทารุณกรรม คือ การที่ทําให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด หรืออาจทําให้สัตว์นั้นตาย การชนไก่ก็ถือว่าเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ แต่ในกฎหมายมีการยกเว้นไว้ในมาตรา 21 การจัดให้มีการต่อสู้ตามประเพณีท้องถิ่นและการกระทำอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้เป็นการเฉพาะ การกระทำดังกล่าวนี้ไม่ถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ Kaichon888.co หรือไลน์แอด @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888