เข้าสู่ระบบ

องค์กรภาคีช่วยเหลือไก่ชน และอื่นๆ

องค์กรภาคีช่วยเหลือไก่ชน และอื่นๆ

องค์กรภาคีช่วยเหลือไก่ชน และอื่นๆ

องค์กรภาคีช่วยเหลือไก่ชน และอื่นๆ  แถลงการณ์คัดค้านคำสั่งกระทรวงอนุญาตเปิดบ่อน วัวชน ไก่ชน ปลากัด วัวลาน ม้าแข่ง ทั่วประเทศ

ได้มีออกให้คำแถลงการณ์คัดค้าน แล้วจะประกาศคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ได้อนุญาตให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันได้ต่อ หรือแข่งขันสัตว์ และให้เปิดบ่อน วัวชน ไก่ชน ปลากัด วัวลาน ม้าแข่ง ทั่วประเทศ
สืบเนื่องด้วยคำสั่งด่วนที่สุดของ กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ทำการลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องอนุญาตให้มีการจัดการพนันให้สัตว์ต้อสู้กัน และเปิดบ่อน วัวชน ไก่ชน ปลากัด วัวลาน ม้าแข่ง ทั่วประเทศ

ทางองค์กรภาคีช่วยเหลือสัตว์แห่งประเทศไทย มีความวิตกกังวลว่า ประกาศดังกล่าว จะสร้างส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เพราะในปัจจุบัน นานาอารยะประเทศ ต่างมุ่งเข้าสู่ประเทศแห่งการรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพสัตว์ในทุกอุตสาหกรรม หลายประเทศทั่วโลก มีความพยายามถอดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการใช้สัตว์เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีการออกคำสั่งสวนกระแสโลก ซึ่งในปัจจุบันพลเมืองโลกส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวแบบมีสำนึกรับผิดชอบ การประกาศนโยบายดังกล่าว จึงสุ่มเสี่ยง ต่อการถูกประณามจากประชาคมโลก และเสี่ยงต่อการถูกบอยคอตจากนานาชาติ

กิจกรรมวัวชน ไก่ชน ปลากัด แข่งม้า แข่งวัวลาน หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีการใช้สัตว์ในการบังคับให้ต่อสู้หรือแข่งขันกัน ล้วนส่งผลต่อสวัสดิภาพของสัตว์ ทำให้สัตว์เหล่านั้นได้รับความทุกข์ทรมาน จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกถึงความโหดร้ายป่าเถื่อน ที่มนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ ควรต้องหลีกเลี่ยง การนำสัตว์มาบังคับให้มีการต่อสู่กัน ซึ่งมีผลทำให้สัตว์บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ หรือต้องสังเวยชีวิต ตัวแล้วตัวเล่า เพียงเพื่อสร้างความบันเทิงของมนุษย์ อีกทั้งการเข้าสู่เกมส์แข่งขัน ย่อมมีการใช้อุปกรณ์เสริมให้สัตว์ เพื่อให้สัตว์ชนะการแข่งขัน ซึ่งล้วนส่งผลอันตรายต่อชีวิตสัตว์เหล่านั้น

ในอดีต ภาพการแข่งขัน กีฬาเหล่านี้ ภาพการทารุณกรรมจากการต่อสู้ ภาพสัตว์บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ออกไปสู่สายตาชาวโลก ทำให้ทั่วโลกตื่นตัวและต่อต้านกับกีฬาชนิดดังกล่าว แต่ยังไม่เป็นวงกว้างมากนัก แต่ครั้งนี้ มีการรายงานข่าวไปทั่วโลก ว่ามีการประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการทารุณกรรม การต่อต้านจึงกระเพื่อมเป็นวงกว้าง และเกิดการต่อต้านจากประชาคมโลก ว่าประเทศไทยเป็นประเทศมีความความล้าหลัง และป่าเถื่อน ที่สนับสนุนให้มีการทารุณกรรมสัตว์และนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการพนัน

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ Kaichon888.co หรือไลน์แอด @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888