เข้าสู่ระบบ

กิจติศักดิ์ สำราญจิตต์ คนที่มีไก่ชนพันธุ์ดีเผยความลับ

กิจติศักดิ์ สำราญจิตต์  คนเลี้ยงไก่ชนรายใหญ่อันดับต้นในประเทศ

กิจติศักดิ์ สำราญจิตต์

การผสมไก่ชนที่ดีควรมีเลือดที่จะใข้ผสมที่ดีโดย นาย กิจติศักดิ์ สำราญจิตต์ ได้กล่าวถึง

ความนิยมไก่ชนไทยในเงื่อนไข ต้องมีน้ำหนักตัวมากมีสายเลือดไก่ ไทยผสานผสม ทำให้กิจติศักดิ์กับหลายซุ้มไก่ชน เร่งปรับตัวกับการเลี้ยงไก่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ จากอดีตหลายซุ้มเคยเลี้ยงไก่ชนเพียงเพื่อขายเฉพาะในไทยเท่านั้น ส่วนใหญ่เลี้ยงไก่ขนาดน้ำหนัก ไม่เกิน3กกตามความนิยม ในตลาดเมืองไทย แต่วันนี้ตลาดเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ไก่ชนไทยมีชื่อเสียงขจรไกล ไปหลายประเทศ ด้วยสีสันสวยงาม รูปร่างสง่า มีน้ำอดน้ำทนเรื่องต่อสู้เป็นเลิศ ลีลาชั้นเชิงกลางสังเวียนตื่นตาเร้าใจ และ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในที่สุดหลายชาติให้ความสนใจ หันมาคัดเลือกไก่ชนจากไทยมากขึ้นเรื่อย

ความต้องการนี้ ส่งผลต่อการปรับตัวของผู้เลี้ยงไก่ชนครั้งใหญ่ กิจติศักดิ์กับอีกหลายซุ้มก็เช่นเดียวกัน ต่างหันมาเพาะเลี้ยงไก่ชนขนาดใหญ่ ผสมข้ามสายพันธุ์ไก่ชนระหว่างไก่ชนไทยกับต่างชาติ โดยเฉพาะไก่ชนเวียดนาม ไก่ชนซึ่งรูปร่างใหญ่มีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. กลายเป็นพ่อพันธุ์ไก่ชนได้รับความนิยมนำมาผสมพันธุ์กับไก่ชนไทย เพื่อให้ได้ไก่ชนน้ำหนักตัวมาก ตามตลาดต่างประเทศต้องการนอกเหนือจากนั้น กรรม วิธีการเพาะเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ถูกบำรุงเลี้ยงอย่างที่ดีสุดด้วยเช่นกัน ทั้งการเสาะหาไก่ชนมีชื่อเสียงระดับประเทศไว้ในซุ้ม

ด้วยราคาหลักแสนไปจนตัวละหลายล้านบาท เช่นเทาสามแสนไก่ชนราคา 1,000,000 บาทในซุ้มธงชัยจันทบุรีเพื่อให้เป็นพ่อพันธุ์สายพันธุ์เลิศให้กินยาบำรุงเพื่อความสมบูรณ์แข็งแรง การทำความสะอาดไก่ทุก ๆ วัน การทาบำรุงหนังเนื้อไก่ชน ด้วยขมิ้นสำเร็จรูปและอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้มีเพียงความประสงค์เดียว เพื่อให้ได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ชนดีที่สุด เพื่อให้ลูก ๆ ไก่ชนมีสายพันธุ์ดีตามพ่อและแม่ไปด้วย ที่สำคัญ ต้องการให้ได้ไก่ชนน้ำหนักมากกว่า 3 กกเป็นอย่างน้อยไก่ชนไทยได้กลายเป็นธุรกิจส่งออก ทำให้รายได้เข้าไทยปีละหลายร้อยล้านบาท

ซุ้มธงชัยจันทบุรี กับ อีกหลายซุ้ม เร่งพัฒนา การเพาะเลี้ยงไก่ชนขนานใหญ่ มีการดูแลความสะอาดภายในซุ้มอย่างเข้มงวด กระทั่งการสวมรองเท้าเข้า ซุ้มกลายเป็นข้อห้ามแรก ๆ ของการรักษาความสะอาด รวมไปถึงการไม่ให้สูบบุหรี่ ห้ามนำสิ่งของมึนเมาเข้ามายังซุ้มด้วย จุดประสงค์ข้อห้าม

เพื่อสุขภาพอนามัยของไก่ ตลอดจนการสร้างโรงเพาะเลี้ยงอย่างเป็นระบบ กั้นแต่ละห้องให้พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์เป็นการเฉพาะ ลูกไก่จากการผสม จะถูกเลี้ยงอย่างดีเพื่อความแข็งแรง ก่อนจะถูกสั่งซื้อจากต่างประเทศ ด้วยวิธีจัดส่งไก่ชนไทยผ่านชิปปิ้งหรือตัวแทนลูกค้า เพื่อนำเข้า ส่งออกไก่ชนไปต่างประเทศต่อไปทั้งหมดเป็นเรื่องเหลือเชื่อ!! จากเคยเลี้ยงไก่ชนตามมีตามเกิดยุคปู่ย่าตาทวด ปล่อยไก่หากินไส้เดือน มดหนอนตามธรรมชาติ วันนี้ไก่ชนไทยกลายเป็นสินค้าเกรดเอ ดังไปไกลเกินหลายคนคาดคิดจะเป็นไปได้

ติดตามข่าวสารไก่ชได้ที่ Kaichon888.co หรือไลน์แอด @cockfight888

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888