เข้าสู่ระบบ

คนโบราณบอกเอาไว้ ไก่สาวไข่ชุดแรกควรทิ้ง จริงหรือไม่

คนโบราณบอกเอาไว้ ไก่สาวไข่ชุดแรกควรทิ้ง จริงหรือไม่

คนโบราณบอกเอาไว้ ไก่สาวไข่ชุดแรกควรทิ้ง จริงหรือไม่ ความเชื่อของคนสมัยก่อน ที่ว่าไข่ชุดแรกของแม่ไก่สาวจะต้องปล่อยทิ้ง ไม่ปล่อยให้แม่ไก่ฟักเด็ดขาด เป็นความเชื่อจากคนรุ่นก่อน ที่บอกต่อๆ กันมา ว่าเมื่อลูกไก่โตขึ้นและ เวลานำมาเลี้ยงออกชนมักจะเสมอหรือไมก็แพ้ บ่อย ใจไม่ดี จึงไม่ควรนำไข่ชุดแรกมาฟักเด็ดขาด

คนโบราณบอกเอาไว้ ไก่สาวไข่ชุดแรกควรทิ้ง จริงหรือไม่

แต่แท้ที่จริงแล้วหากเราลองพิจารณาหาเหตุผลให้ดี จะเห็นว่าเมื่อไก่เริ่มโตเป็นหนุ่มสาว

แต่แท้ที่จริงแล้ว หากเราลองพิจารณาหาเหตุผลให้ดี จะเห็นว่าเมื่อไก่เริ่มโตเป็นหนุ่มสาว ไก่คอกเดียวกันบางตัวมักจะผสมกันเองโดยที่คนเลี้ยงไม่รู้ เมื่อได้ลูกออกมาโอกาสเกิดเลือดชิดเป็นไปได้สูงมาก หากเกิดเลือดชิดโอกาสที่ไก่จะพิการ หรือไม่สมบูรณ์ มีความเป็นไปได้สูงมาก ยกตัวอย่างไก่ที่เลือดชิด เช่น อกคต หางบิด นิ้วงอ ปากเบี้ยว ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงออกมาให้เห็นชัดเจน

เหตุผลความเชื่อของคนสมัยก่อนที่ว่าไข่ชุดแรกจะต้องปล่อยทิ้ง คงมีนัยยะสำคัญที่อยากจะบอกความนัยอยู่อีกอย่างคือหากนำไก่ชุดแรกไปต่อยอด โอกาสที่จะเสียเวลา ในการพัฒนาให้สำเร็จก็เป็นสิ่งที่ยาก และ หากเกิดเลือดชิดมากๆ การทำไก่ให้ ออกมาเก่งก็ยากตาม จึงบอกต่อๆ กันมาเพื่อไม่อยากให้เสียเวลา เพราะสมัยก่อน การพัฒนาสายพันธ์ไก่ชน โดยเฉพาะเรื่องของ การจัดการยังขาดความเป็นระบบ มักเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ โอกาสที่ไก่คอกเดียวกัน ผสมกันจึงมีความเป็นไปได้สูงมาก หากการจัดการพื้นที่เลี้ยงไม่ดี ปล่อยไก่หนุ่มอยู่รวม กับ ตัวเมียหลายตัว คนสมัยก่อนรู้ปัญหาข้อนี้ดี จึงมักบอกต่อๆ กันมาว่าไข่ชุดแรกให้ทิ้งไป หรือ นำไปต้ม ไม่ควรปล่อยให้แม่ไก่ฟัก เพราะจะให้ไก่ออกมาไม่ดี

แต่เมื่อผ่านกาลเวลา ความเชื่อๆ หลายๆ อย่างที่มักบอกต่อๆ กันมา จากคนรุ่นก่อนได้รับการพิสูตรจาการทดลองเลี้ยง ของนักพัฒนาสายพันธ์ไก่ชนรุ่นใหม่ “ป๋อม โชคสันติฟาร์ม” ได้อธิบายลายละเอียดเอาไว้ว่า จากที่ได้ทดลองเลี้ยงผสม ไก่ชุดแรกหากจัดการระบบผสมสายพันธ์ให้ดี โอกาสได้ไก่ชนที่ดีก็มีความเป็นไปได้สูง แต่หากการจัดการผสมไม่ดี โอกาสได้ไก่เก่งก็มีความเป็นไปได้อยู่เช่นกัน หากมีพันธุกรรมความเก่งถูกต่อยอดอย่างลงตัว นั้นก็เพราะว่าไก่เก่งไม่เลือกที่เกิด แต่ความไม่ชัดเจนของสายพันธ์จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ สำหรับการต่อยอดไก่ชนในอนาคตได้ ซึ่งสำหรับนักพัฒนาสายพันธ์ไก่ชนแล้ว หากทำผิดตั้งแต่ต้น ก็จะเสียเวลากลับไปเริ่มกันใหม่ และ ช้าออกไปอีกหลายปี ถึงจะมีโอกาสทำสำเร็จ

สำหรับการบอกต่อ จากคนรุ่นก่อน หากเราเชื่อโดยไม่ยอมหาคำตอบ ความเชื่อก็จะเป็นแค่ความเชื่อ แต่ถ้าเรารู้จักคิด และ หาคำตอบความเชื่อก็จะกลายเป็นความรู้สำหรับการเลี้ยงไก่ชนให้ดีขึ้น โชคดีมีไก่เก่งกันทุกคนครับ

คนโบราณบอกเอาไว้ ไก่สาวไข่ชุดแรกควรทิ้ง จริงหรือไม่

ติดตาม ข่าวสารไก่ชน ได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888