เข้าสู่ระบบ

เก็บตกจากไก่พม่า

เก็บตกจากไก่พม่า

เก็บตกจากไก่พม่า

เก็บตกจากไก่พม่า ใครสนใจไก่พม่าดาราสาดแข้งเปล่าจะมาเล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้าง

เก็บตกจากไก่พม่า

ใครสนใจไก่พม่าดาราสาดแข้งเปล่าที่เล่าลืออื้อฉาวทุกวันนี้ มีข้อมูลเล็กๆ น้อย ๆ มาเล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้างดังต่อไปนี้

1.ไก่พม่าที่เก่งจริงๆต้องเป็นไก่นำเข้าทางแม่สายลวดลายสีสาเดินหน้าแล้วสาด ๆไม่ค่อยพลาดวงแดงต้องไก่แถบนี้เป็นหลักส่วนพม่าที่เข้ามาทางกาญจนบุรีแม่สอด ตัวใหญ่ก็จริง แต่ไม่ค่อยเก่ง

2.ไก่พม่าลูกร้อยถ้าตัวโตน้ำหนักถึง 3 เมื่อไรเรื่องความเก่งมีน้อยสู้ไก่ขนาดเล็กขนาดกลางไม่ได้

3.ไก่พม่าลูกผสมที่มีฝีตีนจัดมีเชิงและฉลาดเข้าระดับไก่เก่งต้องเป็นไก่ลูกผสมแถบจังหวัดลำปาง แพร่ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ และลำพูน ถึงจะน่าเล่น

4.ไก่พม่าลูกร้อยเจอไก่พม่าลูกผสมมักจะสู้ลูกผสมไม่ได้ชนะน้อยแพ้มากเป็นส่วนใหญ่-ไก่พม่าลูกหนุ่มมีน้ำอดน้ำทนลูกถ่ายไม่ได้

5.ไก่พม่าลูกร้อยลูกผสมถ้าสีแดงหรือดอกหมากมักแม่นเดือยแทงหูแทงตาไม่ค่อยพลายพาเข้าบ่อนหาคู่เปรียบยากเพราะเขากลัวไก่ของเขาเสียหาย

เก็บตกจากต่างแดน: ตลาดผู้บริโภคในพม่า

พม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และการค้ากับไทยมายาวนาน โดยเฉพาะด้านการค้าที่ทวีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับ จนปัจจุบันพม่าก้าวขึ้นเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 3 ของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ ด้วยมูลค่าส่งออกของไทยไปพม่าที่พุ่งแตะระดับ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2554 ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 31 ต่อปีในช่วงปี 2550-2554 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากพม่าเปิดประเทศต้อนรับการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ศักยภาพของตลาดพม่าที่ดึงดูดให้ผู้ผลิตสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงไทยต่างหมายตาอยากเข้าไปปักธงการค้าของตนเพื่อแสวงหาโอกาสและลู่ทางขยายตลาดในพม่า มีดังนี้

1.พม่าเป็นตลาดขนาดค่อนข้างใหญ่ ด้วยจำนวนประชากรราว 54.5 ล้านคนสูงกว่ากัมพูชาและ สปป.ลาว ขณะที่พม่ามีกำลังซื้อพอสมควร สังเกตได้จากรายได้ต่อหัวของประชากร (GDP per Capita) ในปี 2555 อยู่ที่ 855 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจากระดับ 742 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีในปี 2553 เมื่อประกอบกับข้อจำกัดของทางเลือกในการบริโภคที่มีไม่มากนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพม่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงไม่มาก ทำให้รายได้ส่วนใหญ่ของชาวพม่าถูกนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเป็นหลัก

2.พม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยเป็นระยะทางมากที่สุดถึง 2,401 กิโลเมตร จึงเอื้อต่อการขนส่งสินค้าผ่านทางการค้าชายแดน ทั้งนี้ สินค้าส่งออกของไทยไปพม่าเกือบทั้งหมดขนส่งผ่านด่านชายแดนสำคัญ อาทิ ด่านระนอง จ.ระนอง ด่านแม่สอด จ.ตาก ด่านแม่สาย จ.เชียงราย ด่านสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

3.พม่ามีพัฒนาการทางการเมืองดีขึ้นเป็นลำดับ หลังพม่ามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในช่วงปลายปี 2553 และล่าสุดการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นไปอย่างเรียบร้อย สัญญาณดังกล่าวกระตุ้นให้บรรยากาศการค้าและการลงทุนเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งมีส่วนช่วยให้ตลาดสินค้าในพม่ามีโอกาสขยายตัวได้ดีในระยะถัดไป

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ Kaichon หรือไลน์แอด @cockfight888 

@cockfight888
LINE : @cockfight888