เข้าสู่ระบบ

การฟักลูกไก่

การฟักลูกไก่

การฟักลูกไก่

การฟักลูกไก่ เมื่อฟักลูกไก่ออกแล้วยังต้องทำหน้าที่เลี้ยงดู โดยหาอาหารตามธรรมชาติและป้องกันภยันตรายทั้งหลายจนลูกไก่อายุประมาณระหว่าง 6-10 สัปดาห์

เมื่อลูกไก่อายุประมาณระหว่าง 6-10 สัปดาห์ แม่ไก่จึงจะปล่อยให้ลูกหากินตามอิสระ ถ้าสภาพอากาศแปรปรวนจากร้อนจัดแล้วฝนตก จะทำให้ลูกไก่ได้รับสภาวะเครียด ถ้าปรับตัวไม่ทันมักจะตาย ในแหล่งที่มีอาหารตามธรรมชาติไม่เพียงพอ ย่อมทำให้ลูกไก่ได้รับอาหารไม่ครบถ้วน ทำให้อ่อนแอ มีภูมิต้านทานต่อโรคต่ำลง เป็นผลทำให้ลูกไก่ตายด้วยโรคแทรกซ้อนได้ง่าย จำนวนลูกไก่ที่ฟักได้ต่อปีต่อแม่ไก่ลดลง ผลเสียดังกล่าวข้างต้น
วิธีการแก้ไขทำได้โดยการแยกลูกไก่จากแม่ไก่มากเองภายในคอกไก่ การกกลูกไก่ คือการให้ความอบอุ่นแก่ลูกไก่โดยอาศัยความอบอุ่นจากหลอดไฟฟ้า หรือลวดร้อน หรือเตาถ่าน เป็นต้น ซึ่งก็เปรียบเสมือน บริเวณใต้ปีกไก่ของแม่ไก่ที่คอยให้ความอบอุ่นแก่ลูก ๆ นั่นเอง อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้สำหรับการกกลูกไก่ประกอบด้วย
1. วัสดุรองพื้นคอก ที่นิยมใช้คือ แกลบเพราะหาได้สะดวก หรือจะเป็นพวกขี้เลื่อย หรือฟางข้าวแห้งนำมาตัดเป็นท่อน ๆ ยาวพอประมาณก็ได้
2.แผงกั้นกกลูกไก่ อุปกรณ์ชนิดนี้มีไว้สำหรับจำกัดบริเวณลูกไก่ให้อยู่เฉพาะบริเวณที่มีความอบอุ่น และมีอาหารลูกไก่แรกเกิดนั้น จะยังไม่คุ้นเคยว่าบริเวณใดอบอุ่น ถ้าไม่มีแผงกั้นกก ลูกไก่อาจเดินหลงไปตามมุมคอกไก่ซึ่งความอบอุ่นไปไม่ถึง ย่อมส่งผลสูญเสียต่อการเลี้ยง แผงกั้นกกอาจทำจากไม้ไผ่ หรือวัสดุชนิดใดก็ได้ที่กั้นแล้วลูกไก่ลอดผ่านไม่ได้ โดยมากมักวางแผงกั้นกกเป็นรูปวงกลมจะดีกว่าวางเป็นรูปเหลี่ยม
3.หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ 100 วัตต์พร้อมฝาโป๊ะ 1 ชุด สามารถใช้กกลูกไก่ได้ประมาณ 10-50 ตัว แต่ในหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า อาจดัดแปลงใช้เตาถ่านที่ยังมีความร้อนอยู่วางไว้บริเวณกึ่งกลางของแผงกั้นกกแล้วใช้แผ่นสังกะสีล้อมรอบเตาถ่ายนั้น ไว้อีกชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกไก่เดินชน หรือโดดลงไปในเตาถ่าน
4.ม่านกั้นคอกไก่ มีไว้สำหรับป้องกันไม่ให้ลมฝนผ่านเข้าในคอกในระยะการกก ม่านนั้นอาจทำจากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น พวกถุงปุ๋ยเก่า ๆ หรือพวกพลาสติก ซึ่งต้องนำมาล้างให้สะอาดก่อนนำมาทำเป็นม่าน
5.ที่ให้น้ำและอาหาร อาจทำจากไม้ไผ่ผ่าซีก หรือทำจากยางรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซด์เก่า ๆ ก็ได้ แต่ขนาดของยางไม่ควรกว้างและลึกเกินไป การกกลูกไก่นั้น จะใช้เวลาประมาณ 3-5 สัปดาห์ ส่วนในฤดูร้อนจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ การกกในฤดูร้อนในช่วงกลางวันไม่จำเป็นต้องเปิดกกเพราะอุณหภูมิสูงอยู่แล้ว บางครั้งยังต้องเปิดม่านเพื่อให้ลมพัดผ่านระบายความร้อนภายในคอกออกไปด้วย ส่วนในเวลากลางคืน ควรเปิดกกและปิดม่านให้เรียบร้อย

อาหารไก่สูตรเทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูป สูตร 1-3

ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550 ฟาร์ม คุณคณิน อ้นเจริญ เลขที่ 80 หมู่ 3 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย สนับสนุนโดยกรมปศุสัตว์ ซึ่งคุณคณิน กล่าวว่า ที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีการถ่ายทอดการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรในชุมชนและเกษตรกรโดยทั่วไปหลากหลายด้านในพื้นที่5ไร่ ไม่ว่าจะเป็น การผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ การผลิตสุกร การผลิตไก่พื้นเมือง ไก่ดำ การทำบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์ม การผลิตเกษตรผสมผสาน(ปศุสัตว์ ประมง พืช) และการผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ ซึ่งความรู้ในด้านต่างๆเหล่านี้เกษตรกรได้นำไปปรับใช้สามารถสร้างประโยชน์สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในชุมชนได้เป็นอย่างดี

สูตรอาหารไก่พื้นเมืองต้นทุนต่ำที่คุณคณินใช้เลี้ยงไก่มีอีก 3 สูตรด้วยกันมีวิธีการผลิตและวัตถุดิบดังนี้คือ

อาหารไก่ต้นทุนต่ำสูตร 1

วัตถุดิบที่ต้องเตรียมคือ1. ข้าวโพด 14 กิโลกรัม
2. ปลายข้าว 36 กิโลกรัม
3. กากถั่วเหลือง 16 กิโลกรัม
4. ปลาป่น 4 กิโลกรัม
5. รำละเอียด 60 กิโลกรัม
6. ฟรีมิกซ์ 0.25 กิโลกรัม
7. ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต 16% 2.5 กิโลกรัม
8. ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต 21% 1 กิโลกรัม
9. ไลซีน 0.2 กิโลกรัม
10. เมทไธโอนีนและซีสตีน 0.2 กิโลกรัม
11. เกลือแกง 0.4 กิโลกรัม
12. ใบกระถินป่น 1 กิโลกรัม
13. ฟ้าทะลายโจร 0.15 กิโลกรัม
14. ขมิ้น 0.05 กิโลกรัม
15. ไพล 0.05 กิโลกรัม

-นำวัตถุดิบทุกอย่างที่บดละเอียดแล้วมาผสมให้เข้ากัน สูตรนี้สามารถนำมาไปเป็นอาหารสำหรับลูกไก่-แม่ไก่

อาหารไก่ต้นทุนต่ำสูตร 2

มีวัตถุดิบดังนี้

1. ข้าวโพด 50 กิโลกรัม
2. รำละเอียด 60 กิโลกรัม
3. รำโรงสีกลาง 15 กิโลกรัม
4. หัวอาหารสุกร 20 กิโลกรัม
5. ใบกระถินป่น 1 กิโลกรัม
6. ฟ้าทะลายโจร 0.15 กิโลกรัม
7. ขมิ้น 0.05 กิโลกรัม
8. ไพล 0.05 กิโลกรัม

– นำวัตถุดิบที่ได้มาผสมให้เข้ากันแล้วนำไปเป็นอาหารไก่ได้

อาหารไก่ต้นทุนต่ำสูตร 3

มีวัตถุดิบดังนี้1. ปลายข้าว 36 กิโลกรัม
2. รำละเอียด 60 กิโลกรัม
3. รำโรงสีกลาง 15 กิโลกรัม
4. หัวอาหารสุกร 20 กิโลกรัม
5. ใบกระถินป่น 1 กิโลกรัม
6. ฟ้าทะลายโจร 0.15 กิโลกรัม
7. ขมิ้น 0.05 กิโลกรัม
8. ไพล 0.05 กิโลกรัม

– นำวัตถุดิบทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปเป็นอาหารไก่ได้

 ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ Kaichon หรือไลน์แอด @cockfight888 
@cockfight888
LINE : @cockfight888