เข้าสู่ระบบ

ประวัติความเป็นมาไก่ขาวไก่ชี

ประวัติความเป็นมาไก่ขาวไก่ชี

ประวัติความเป็นมาไก่ขาวไก่ชี

ประวัติความเป็นมาไก่ขาวไก่ชี เป็นไก่ขน สีขาวปลอดทั้งตัว เข้าใจว่าเกิดจากการกลายพันธุ์จากไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาว

เมื่อนำพ่อพันธุ์ขนสีขาวผสมกับแม่พันธุ์ขนสีขาวลูกที่ได้ขนสีขาวสวยงาม เป็นไก่พื้นเมืองไทยที่เรียกขานกันว่า “ไก่ชี” ไม่ปรากฏว่าเป็นไก่ที่สำคัญของบุคคลใดในประวัติศาสตร์แหล่งกำเนิด พบได้ทั่วไปทั้งบริเวณภาคเหนือตอนล่างแถบจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ภาคกลางแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี เพชรบุรี และภาคตะวันออกแถบจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง และจันทบุรี

ประเภท ไก่ชี เป็นไก่ขนาดกลาง น้ำหนักตัว เพศผู้ประมาณ 3.00 – 3.50 กิโลกรัม เพศเมีย 2.00 กิโลกรัมขึ้นไป

สีของเปลือกไข่ สีขาวนวล

ลักษณะลูกไก่ ขน ปาก แข้ง เล็บ สีขาวอมเหลือง

ลักษณะเด่นประจำพันธุ์เพศผู้

รูป ร่างลักษณะ ไก่ชี เป็นไก่สูงใหญ่สง่างาม ไหล่กว้าง ลำตัวยาวจับ 2 ท่อน อกกว้าง บั้นท้ายกว้าง กระดูกใหญ่ ปั้นขาใหญ่ยาวแข็งแรง แข้งกลม หางยาว สง่างาม

ปีก ปีกใหญ่ ยาวถึงก้น สีขาวตลอด

ใบ หน้า แหลม เกลี้ยงเกลาและกลมกลึงแบบหน้านกยูง

ตะเกียบ แข็งแรงและชิด ปลายโค้งเข้าหากัน

ปาก ใหญ่ งองุ้ม มีร่องปาก สีขาวอมเหลือง

หาง หางพัดยาว เรียงเป็นระเบียบจากล่างขึ้นบนทั้งสองข้างเท่ากัน หางกระรวยยาวพุ่ง ตรงปลายโค้งลงเล็กน้อยจรดพื้น รับกับพวงหางเป็นฟ่อน

จมูก รูจมูกกว้าง สันจมูกเรียบ สีเดียวกับปาก

แข้ง ขา บั้นขาใหญ่ ล่ำสัน แข้งยาว เล็กกลมแบบลำหวาย

ตา ขอบตารูปตัววี ดวงตาสีเหลือง

เกล็ด เกล็ดนิ้ว เกล็ดแข้ง เรียงกันเป็นระเบียบ สีขาวอมเหลืองรับกับปาก

หงอน หงอนหิน ท้ายหงอนกดกระหม่อม สีแดงสดใส

นิ้ว นิ้วกลมยาว ปลายเรียว มีท้องปลิงชัดเจน

หู ตุ้มหู รูหูกลมมีขนปิดหูสีขาว ตุ้มหูรัดตึงสีแดงสด

เดือย โคนใหญ่มั่นคง สีรับกับปากและแข้ง

หนี ยง รัดติดกับคาง สีแดงสดใส

ขน ขนลำตัว และใต้ปีกสั้นแน่น สร้อยคอ สร้อยปีก และสร้อยหลัง ละเอียดปลายแหลมเล็กสีขาวตลอด

กระ โหลก กลมกลึงยาวสองตอน ส่วนหน้าเล็กกว่าส่วนหลัง มีรอยไขหัวตามชาติชัดเจน

กริยา ท่าทาง ไก่ชี เป็นไก่สวยงามอีกสายพันธุ์หนึ่ง ท่าทางก็เฉกเช่นไก่ชนทั่วไป องอาจ สง่างาม ยืนตรง อกตั้งหางพุ่ง

คอ คอใหญ่ ยาวมั่วคง กระดูกปล้องคอถี่ ชิด แน่น ขนคอขึ้นเป็นระเบียบ สร้อยคอยาวประบ่า

ลักษณะ เด่นประจำพันธุ์เพศเมีย

ลักษณะเช่นเดียวกับไก่ชนเพศเมียทั่วไป แต่มีขนสีขาวตลอดทั้งตัว

ติดตามข่าวสารไก่ชได้ที่ Kaichon888.co หรือไลน์แอด @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888