เข้าสู่ระบบ

Copyright protection

Copyright protection การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์ kaichon888.co

 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์

 

บทความที่เขียนขึ้นมาและได้เผยแพร่ออกไป ผ่านทางเว็บไซต์ kaichon888.co นี้ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาบทความต่างๆ ,รูปภาพ ,โลโก้เว็บ หรือคู่มือแนะนำการใช้งานในเว็บทั้งหมดนี้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ kaichon888.co แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทางเว็บเว็บไซต์ kaichon888.co นี้ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องทุกประการ

ซึ่งทางเราไม่อนุญาตให้บุคคลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ kaichon888.co มาคัดลอก หรือกระทำการแจกจ่ายเนื้อหาใดๆออกไป ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ kaichon888.co แล้วเท่านั้น

หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีเนื้อหาที่ถูกละเมิด หรือมีการเผยแพร่เนื้อหาของทางเว็บไซต์ออกไป ทางเว็บจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากมีความผิดจริง ทางเว็บจะขอดำเนินการตามกฏหมาย ของการคุ้มครองลิขสิทธิ์กับบุคคลที่ละเมิด

ที่อยู่สำหรับติดต่อ และแจ้งการละเมิดสิทธิ์ [email protected]

 

นโยบายของทางเว็บไซต์นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2019 ทางเว็บไซต์ของเรา อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหม่เพิ่มเติม ตามความเหมาะสมที่ทางเว็บไซต์เห็นสมควร ทางเราจึงอยากแนะนำให้ทุกท่านเข้ามาหน้าเว็บนี้ เพื่ออ้ปเดตข่าวสารหรือเนื้อหาใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อรับทราบและยินยอมข้อชี้แนะต่างๆนี้ หากท่านใดที่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว และเข้ามาใช้บริการทางเว็บไซต์ kaichon888.co ทางเราอยากขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางเราดูแลต่อไป

 

@cockfight888
LINE : @cockfight888