เข้าสู่ระบบ

อาหารหลักอาหารเสริมสำหรับไก่เลี้ยงออกชน

อาหารหลักอาหารเสริมสำหรับไก่เลี้ยงออกชน

อาหารหลัก อาหารเสริม สำหรับไก่เลี้ยงออกชน

การน้ำเลี้ยงดีมีชัยไปกว่าครึ่ง อาหารหลักอาหารเสริมสำหรับไก่เลี้ยงออกชน ให้ไก่มีความสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับนักมวย

ก่อนที่เราจะนำไก่ออกชนได้ จะต้องบำรุงไก่ให้มี ความสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับนักมวย ที่ต้องฟิตซ้อมร่างกายเป็นอย่างดีก่อนวันชกจริง ดังนั้นการเลี้ยงไก่ชนจึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบำรุง ด้วยอาหารและยาบำรุงกำลัง ซึ่งจากการออกเก็บข้อมูล ภาคสนามพบว่า ชาวบ้านมีสูตรการจัดอาหารบำรุง กำลังหลายสูตรด้วยกัน ตามรายละเอียดดังนี้ข้าวเปลือก ต้องคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่ดี ด้วยการนำข้าวเปลือกไปแช่น้ำ เมล็ดที่สมบูรณ์จะมีน้ำหนักมากจะจม น้ำ

ส่วนเมล็ดลีบจะลอยน้ำ แล้วช้อนเอาเมล็ดข้าวเปลือก ที่ลีบที่อยู่บนผิวน้ำออก แล้วนำเมล็ดข้าวที่เหลือมาขัดด้วยใบตะไคร้ ให้มันและให้หอมติดเมล็ด เพื่อขจัดความสากของข้าวเมล็ดข้าวเปลือก ช่วยให้ไก่ชนกลืนข้าวเปลือกได้ง่าย เมล็ดข้าวเปลือกที่ดีคือเมล็ดข้าวผา เนื่องจากเมล็ดข้าวชนิดนี้จะคด ทำให้ไก่ชนกลืนง่ายไม่ติดคอหรือสำลัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคคออักเสบตามมาได้ ปัจจุบันเมล็ดข้าวผาหายาก เพราะคนไม่นิยมปลูก ไข่ไก่กะเทาะเปลือก แล้วกรองเอาแต่ไข่แดงให้ไก่กินประมาณ 3 วันต่อฟอง

ไข่ที่จะนำมาให้ไก่ชนกินนี้ ไม่ควรต้ม นอกจากบางตัวที่กลืนยาก ให้ต้มและปั้นเป็นก้อนให้กินหอยขมใช้ป้อนให้ไก่กินแต่ต้องคัดเลือกเอาขนาดที่ไม่โตเกินไป เพื่อไม่ให้ติดคอไก่ ทุบหรือบดละเอียดผสมอาหารให้ไก่ชนกินก็ได้เนื้อวัวหรือเนื้อควาย นำมาปิ้งหรือย่างกลางสุกกลางดิบ แล้วหั่นเป็นชิ้นให้กินหรือนำมาแช่น้ำผึ้งก่อนแล้ว ให้ไก่กินก็ได้เนื้อปลาช่อน นำมาปิ้งหรือย่างกลางสุกกลางดิบ แล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นให้กินหญ้าหรือผักหญ้าที่จะนำมาให้ไก่ชนกิน

ควรจะเป็นหญ้าแห้วหมู หญ้าขนและผักควรเป็นผักกาดหั่นเป็นชิ้นให้กินเพื่อเป็นการเสริมวิตามินสมุนไพร เช่น บอระเพ็ด กระชาย ตะไคร้ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ให้ไก่กินทุกวัน เป็นพืชสมุนไพรที่บำรุงกำลังถ้าพบว่ามูลไก่ชนยังเหลวหรือเป็นก้อน แสดงว่าไก่ชนยังมีสุขภาพไม่ดี ยังไม่พร้อมที่จะออกชน ต้องรอจนกว่ามูลไก่จะเป็นก้อนกลมสีเขียวมียอดขาวถึงจะเริ่มใช้ได้ ให้เลี้ยงต่อไปอีก 15 วัน ก็พร้อมที่จะออกชนได้

การใช้สมุนไพรของชาวบ้านนี้เป็นการประหยัด หาสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ สมุนไพรบางชนิดเป็นพืชผักที่ชาวบ้านกินได้ในสวนครัวเช่น ข่า ตระไคร้ กระชาย ขิง มะกรูด ฯลฯ บางอย่างเกิดเองตามธรรมชาติเช่น บอระเพ็ด ส้มป่อย หนาด เป้า มะขาม ไผ่ ฝรั่งบ้าน ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้ ย่อมสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตการเลี้ยงไก่ชนของชาวบ้าน เป็นแบบ พึ่งพาธรรมชาติ ขณะเดียวกัน ก็เป็นลูกโซ่ในระบบนิเวศอย่างสมดุลเพราะพืชต่าง ๆ ที่ชาวบ้านปลูกนั้น ชาวบ้านนำมาบริโภคได้และขณะเดียวกันนำมาเป็นยาและอาหารไก่ชนก็ได้ ส่วนไก่นั้นนอกจากเป็นอาหารของชาวบ้านแล้ว ยังกลายเป็นสินค้าทั้งในลักษณะไก่เนื้อและไก่ชน

นอกจากนี้มูลของไก่ก็สามารถนำมาเป็นปุ๋ยให้ กับ พืชได้ทุกชนิด โดยไม่มีสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ดังนั้นการใช้สมุนไพรจึงนับว่าเป็นภูมิปัญญาที่บริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดมากด้วยคุณค่าแต่เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัว

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ : Kaichon888.co หรือไลน์แอด : @cockfight888

@cockfight888
LINE : @cockfight888