เข้าสู่ระบบ

ไก่เชิงเมืองตราด

ไก่เชิงเมืองตราด สัตว์เศรษฐกิจ

ไก่เชิงเมืองตราด

ไก่เชิงเมืองตราด สัตว์เศรษฐกิจส่งออกขายดีในตลาดจีน ไก่เชิงท่าพริกเป็นไก่ชนพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตราดอย่างยาวนาน

ไก่เชิงท่าพริก

เป็นไก่ชนพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตราดอย่างยาวนาน ลักษณะเด่นของไก่เชิงท่าพริกคือ มีลีลาชั้นเชิงดี ตีเจ็บ เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเซียนไก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจึงมุ่งอนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองตราดให้เป็นที่นิยมในวงกว้างทั้งในประเทศและส่งออก เพื่อส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนระดับราญหญ้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

คุณพรชุัย แนวพนา เกษตรกรผู้อนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เล่าว่าตนเองมีอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และเลี้ยงไก่ชนพื้นเมืองประมาณ 300 ตัว โดยนิสัยชอบเลี้ยงไก่มาก เลี้ยงตั้งแต่อายุ12ปี รวม 20ปี เต็มไก่ชนที่คัดจะส่งขายผ่านพ่อค้าคนกลาง

เมื่อ 3ปีเริ่มทำการตลาดออนไลน์ ใช้ชื่อเฟซบุ๊ก เพชรพรชัยตราด เมื่อขายทางออนไลน์มีรายได้เพิ่มขึ้น 80-100% เช่นจากที่เคยขายให้พ่อค้าคนกลางตัวละ 1,000-1,500 บาท จะขายได้ราคาเพิ่มตัวละ2,000-2,500 บาทปกติจะมีคลิปประลองเชิงสั้นๆ 2-3 คลิป โพสต์ไว้ให้ลูกค้าดูอยู๋แล้ว เมื่อลูกค้าสนใจจะแชตมา สั่งซื้อและนัดหมายส่งไก่ให้ลูกค้าจะมีรถบริการขนส่งไก่โดยเฉพาะไปส่งถึงบ้าน ส่วนใหญ่ไก่เชิงดีๆอายุ 3-4 ปีจะเก็บไว้ทำพ่อพันธุ์จะไม่ขาย งานไทยไฟท์ไก่ชน บ๊อกชิ่ง นำไก่อายุ 3ปี มาตีชนะ แต่จะไม่ขายเลี้ยงไว้ทำพ่อพันธุ์

ไก่เชิงท่าพริก ถูกใจตลาดจีน

คุณพูลไชย ลักษมีกุล เกษตรกรเลี้ยงไก่ชน ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ประธานชมรมอนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองตราด เอฟ ซี เล่าว่าไก่ชนพื้นเมืองจังหวัดตราดมีไอคิวสูงและไหวพริบดี ชั้นเชิงสูง สมญา ไก่ดี ตีเจ็บ มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลกมากกว่า 20 ปี ทุกวันนี้ได้พัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจทำรายได้ให้จังหวัดตราด ปีละ50-70 ล้านบาท เป็นสินค้าส่งออกที่ชายดีในหลายประเทศ โดยเฉพาะจีน รองลงมาคือ อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ กััมพูชา ลาว สหรัฐอเมริกา รวมทั้งญี่ปุ่นนิยมบริโภคเนื้อไก่ชนมากเพราะเลี้ยงแบบธรรมชาติ ปลอดโรค ขายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อกิโลกรัม

ปัจจุบันไก่ชนบ้านท่าพริกอำเภอเมืองตราดเป็นไก่ชนที่่มีสายพันธุ์ดี สมควรอนุรักษ์เพราะไก่ชนที่มีสายพันธุ์เก่งๆ ค่อนข้างหายากไก่เก่งบางตัวค่าตัว 5-6 แสนบาทเมื่ออายุ 6-7 ปีก็ตาย เกษตรกรไม่มีความรู้ในการเก็บรักษาสายพันธุ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจึงเข้ามาช่วยยกระดับผู้เลี้ยงไก่ชนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช้วยในการเก็บน้ำเชื้อของไก่ชนในรูปแบบการแช่แข็งสามารถเก็บรักษาคุณภาพน้ำเชื้อไว้นานถึง 50ปี วิธีนี้ช่วยพัฒนาสายพันธุ์ได้เร็วและขยายตัวมากขึ้น เพราะเกษตรกรทั่วไปเลี้ยงได้ไก่ตัวผู้คัดขายเป็นไก่เก่ง เป็นพ่อพันธุ์ เพศเมียขายกินเนื้อทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

การตลาดนำการผลิต

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดดำเนินโครงการ การตลาดนำการผลิต ส่งเสริมการชนไก่บูมไก่ตราดโดยการตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนทุกอำเภอและจัดตั้งชมรมอนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองตราด เอฟ ชี ซึ่งแนวทางการพัฒนาใช้ทฤษฏีของ รัชกาลที่ 9 บันได 3 ขั้นสร้างความเข้มแข็งคือขั้นที่1ให้เกษตรกรช่วยเหลือตัวเอง ขั้นที่2 เกษตรกรช่วยเหลือกันเอง และชั้นที่ 3 เกษตรกรรวมพลังเป็นกลุ่มให้เข้มแข็ง

จากนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการจัดสนามประลองเพื่อคัดไก่เก่ง อำเภอละ 1 แห่ง สำนักงานปศุสัตว์ออกใบรับรองให้ และจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ไปทั้งภายในและต่างประเทศ ต่อไปมีตลาดกลางเกษตรกรสามารถทำตลาดเองได้ราคาดีเพราะมีใบรับรอง ผู้ซื้อพบผู้ขายโดยตรงและตลาดออนไลน์โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

งานนี้เป็นงานท้าท้าย ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดคิดพัฒนา ถ้าทำเร็วจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรได้เร็ว ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขี้น วันนี้ไก่ชนพื้นเมืองจังหวัดตราดจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างแท้จิง

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888