เข้าสู่ระบบ

ไก่อัปมงคล

ไก่อัปมงคลแปลว่า ปราศจากมงคลไก่อัปมงคล

ไก่อัปมงคล คำว่าอัปมงคลแปลว่าปราศจากมงคล จากความหมายในคำแปลไม่ดีเอาเสียเลยแล้ว

ไก่อัปมงคล

ครั้งก่อนเราเคยพูดถึงเรื่อง ไก่ดีมีมงคล 6 ชนิด คือ พระเจ้าห้าพระอวค์ ไก่้บญจรงค์ ไก่พญาหงส์ ไก่ทรงไตรภพ ไก่จบกระบวนยุทธ์ ไก่พูดภาษาไก่ 6 ประเภทนี้ถ้าใครเลี้ยงไว้จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านและเจ้าของจะนำโชคลาภมาสู่เจ้าของไก่ จึงควรเลี้ยงไว้ ยังมีไก่ประเภทหนึ่ง มันมีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับไก่มงคล คืออัปมงคล ไก่พวกนี้้ถ้านำมาเลี้ยงไว้ ก็จะเกิดอาเพศ เกิดภัย แก่บ้านและผู้เลี้ยง คน  โบราณเป็นนักสังเกตจดจำ และพบเห็นมาจึงนำมาสั่งสอนลูกหลานไว้ไม่ให้เลี้ยงและไม่ให้เข้าไปแตะต้องจะเป็นอัปมงคล พูดถึงคำว่าอัปมงคลหรืออปมงคลในพจนานุกรมไทยแปลว่าปราศจากมงคลจากความหมายในคำแปลไม่ดีเอาเสียเลยแล้ว ไก่อย่างไหนเล่าที่เป็นไปอัปมงคลวันนี้เราจะขอเอาไก่ที่คนโบราณสอนไว้มาเล่าให้ฟังมีทั้งหมด 13 ชนิด

1.ไก่มีกลิ่นตังเหม็นเหมือน  เหม็นเหมือนซากศพ เหม็นสาบ เหม็นสาง เหม็นเหมือนส้วมเยี่ยว เหม็นตุ จะอาบ จะล้างเท่าไรก็ไม่หายเหม็นกลิ่นเหล่านี้โบราณถือว่าเป็นอัปมงคลจะทำให้ผู้แตะต้องผู้เลี้ยงอับโชคเป็นเสนียดจัญไร ทำลายชื่อเสียงบ้านช่องรวมถึงวงค์ตระกูลไม่ควรนำมาเลี้ยงเป็นอันขาดถ้ามีอยู่ให้นำไปปล่อยวัดปล่อยป่าถ้าใครกอนไก่เหล่านี้อาจเกิดโรคภัยถึงชีวิต

2.ไก่ตัวเมียขันยามในตอนกลางคืนแบบบตัวผู้  ทั้งนี้ไม่รวมไก่ตัวเมียที่ขันสอนลูก ไก่ตัวเมียขันยาม ถือว่าเป็นอาเพศจะเกิดล้างร้ายแก่บ้านและเจ้าของไม่ควรเอามาเลี้ยงไว้ควรเอาไปปล่อยวัด

3.ไก่ตัวผู้ขับโหยหวนแบบโขมด  โขมดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ตามท้องทุ่งนามองเห็นเป็นไฟลอยไปลอยมามาโบราณเรียกว่าผีโขมดร้องโหยหวนก็คงร้องแบบครวญน่ากลัวตามปกติไก่ตัวผู้จะขันแบบเสียงกระชั้นกระชากหรือหรือขันแบบก้องกันวาน แต่ขันเสียงโหยหวนน่าขนลุก ถือ ว่าไม่ดีเป้นอัปมงคลแก่บ้านและเจ้าของไม่ควรเลี้ยงหรือมีอยู่ก็ให้นำไปปล่อยวัดจะได้หมดเสนียดจัญไร

4.ไก่ปากเหม็นเหมือนขี้  หรืออุจจาระทั้งนี้หมายถึงธรรมชาติไม่ได้ไปกินมาไก่ปากเหม็นขี้จะทำให้เจ้าของพูดจาไม่เข้าหูคนพูดแล้วมักมีเรื่องปากเป็นพิษเจรากับใครก็ไม่บังเกิดผลดีเป็นที่น่ารังเกียจของคนทั้วไปๆไม่ควรเลี้ยงถ้ามีควรปล่อยวัด

5.ไก่แข้งมีเกล็ดต้องห้าม  เกล็ดต้องห้ามมนแข้งไก่ที่คนโบราณกล่าวไว้มี5ชนิดคือเกล็ดประตูผี เกล็ดหนี้เดิมพันอับบอดเกล็ดถอดหัวหนีและเกล็ดขี้แพ้ ไก่ที่มีเกล็ดพวกนี้ให้แกงหรือขายลงเข่งไปเลยไม่ต้องเลี้ยงไว้เป็นพืชพันธุ์และไม่นิยมเลี้ยงไว้ชนจะเกิดความฉิบหายเสียงเงินเสียทองและเกิดการทะเลาะวิวาทภายในครอบครัวทำให้ไม่มีความสุข

6.ไก่กินไข่และกินลูกตัวเอง  ไก่ตัวเมียไข่ออกมาแล้วกินไข่ตัวเองหรือฟักลูกออกมาแล้วกินลูกตัวเอง ถือว่าเป็นไก่ผูร้ายอัปมงคลทำให้ภายในบ้านเกิดความสูญเสียทำให้เจ้าของเกิดเพศภัยเสียชื่อเสียงเสียทรัพย์โดยไม่จำเแ็นหรืออาจเสียของรักไปไม่ควรเลี้ยงไว้ในบ้านให้นำไปปล่อยวัดปล่อยป่า

7.ไก่ชอบจิกตีเจ้าของและคนในบ้าน  ถือว่าเป็น อัปมงคล ไม่ควรเลี้ยงในบ้านให้ขายลงเข่งไปเลย

8.ไก่ฝ่าเท้าแดง  คือไก่ที่มีฝ่าเท้าแดงเป็นเลือดเหมือนเกล็ดสังวาลย์ที่ข้างแข้งถือว่าเป็นอัปมงคลแก่บ้านอาจเกิดไฟไหม้บ้าน โจรผู้ร้ายปล้นบ้านหรือทำให้เจ้าของร้อนใจเดือดร้อนอยู่ประจำไม่ควรเลี้ยงไว้ แต่ตรงกันข้ามไก่ฝ่าเท้าถือว่าดีกันไฟกันโจรได้

9.ไก่โกโรโกโส  คือไก่ที่ผอมแห้ง หน้าซีดเชียว ยืนแบบ นกคุ่ม ชอมช่อ คอหด ไม่ร้อง ไม่ขัน เป็นอัปมงคล เลี้ยงไว้จะทำให้ยากจย หมดทรัพย์สินหรือบางคนเรียกไก่ผลาญทรัพย์ หมดสง่าราศี ไม่ควรเลี้ยงไว้ในบ้าน

10.ไก่ลวดลายของขนเป็นหน้ายักษ์หน้าผี  ไก่ที่มีลายขนที่หลังหรือที่ปีกมองดูเป็นลายหน้ายักษ์หรือหน้าที่เป็นอัปมงคลจะทำให้เด็กๆในบ้านอยู่ไม่เป็นสุขเกิดความหวาดกลัวหวาดผวาจิตใจไม่ปกติไม่ควรเลี้ยงไวในบ้าน

11.ไก่เท้าเป็นเป็ด  คือไก่ที่มีผังผืดง่ามเท้าเป็นแผ่นผืนติดกันแบบตีนเป็ดถือว่าเป็นอัปมงคลทำให้เจ้าของไม่เจร็ญไม่ก้าวหน้าทำสิ่งใดก็ล้มเหลวขาดทุนไม่เจริญก้าวหน้าเรียกว่าเตาะแตะแบบเป็ดไม่ควรเลี้ยงไว้

12.ไก่ชอบกินอาจมของสกปรก  ไก่ที่ชอบของเน่าเหม็นสกปรกกินขี้คนชี้หมาขี้ไก่อื่นๆ แม้แต่ตัวเองไม่ชอบกินข้าวผลไม้ถือว่าเป็นอัปมงคลจะเกิดอาเพศในบ้านทำมห้เจ้าของขาดแคลนแม้กระทั่งอาหารกินไม่ควรเลี้ยงไว้ในบ้าน

13.ไก่ชอบคุ้ยเขี่ยทรัพย์สินในบ้าน  ไก่ที่ชอบขึ้นบ้านแล้วไปคุ้ยเขี่ยทำลายทรัพย์สินในบ้านให้เสียหายแตกหักเป็นเนืองๆ เป็นอัปมงคลไม่ควรเลี้ยงไว้ในบ้านจะทำให้เกิดความเสียหาย

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888