เข้าสู่ระบบ

ไก่ชนในเมืองไทย

ไก่ชนในเมืองไทย

ไก่ชนในเมืองไทย

ไก่ชนในเมืองไทย ในอดีตพันธุ์ไก่ชนไทยเป็น มรดกของไทย มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์

ไก่ชนในเมืองไทยมีหลายสายพันธุ์ด้วยกัน แต่ที่สำคัญที่สุดคือไก่ชนพันธุ์ ประดู่หางดำ และไก่ชนพันธ์ เหลืองหางขาว ในสมัยกรุงสุโขทัย ไก่ชนประดู่หางดำพันธุ์แสมดำ ได้ชื่อว่า ไก่พ่อขุน เนื่องจากว่าเป็นไก่ชนที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงโปรด สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำไก่ชนเหลืองหางขาว จากบ้านกร่างเมืองพิษณุโลกไปชนชนะไก่ชนของพระมหาอุปราชาที่กรุงหงสาวดี ไก่พันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันตามซุ้มที่เลี้ยงไก่ชนมักจะมีไก่ชนเหลืองหางขาวเลี้ยงไว้เพื่อเป็นไก่นำโชคและนิยมเรียกชื่อพันธ์ไก่ชนนี้ว่าไก่เจ้าเลี้ยง

เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใกล้กับอินเดียจึงทำให้ไทยได้รับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาตลอดจนศิลปวิทยาการต่างๆมาจากอินเดียหลายอย่าง อาจจะเป็นไปได้ที่ไทยได้นำไก่ชน จากอินเดียมาเพาะเลี้ยงและคงจะมีการนำไก่ชน เข้ามาก่อนที่อังกฤษจะนำไก่ชนไปจากอินเดียทั้งนี้เนื่องจากว่าสมเด็จพระนเรศวรฯได้ทรงใช้ไก่ชน ดำเนินกลยุทธ์ทางการเมืองมาก่อนที่อินเดียจะเสียเอกราชให้แก่อังกฤษเสียอีก แต่อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นไปได้ที่ไก่ชน ของไทยมีมานานก่อนแล้วแต่ ไก่ชนพันธุ์อินเดียคงจะเข้ามาในประเทศไทยพร้อมๆ กับศาสนาพราหมณ์และวัฒนธรรมอื่นๆ การต่อไก่ชนไก่และการฝึกไก่ชนมีปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการละเล่น เพลงปรบไก่และการชนไก่ในฤดูที่ว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยเชื่อผู้นำชาติพ้นภัย ( จอมพล ป. พิบูลสงคราม ) ที่ส่งเสริมการทำสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ได้นำไก่พันธุ์เล็กฮอร์น พันธุ์ออสตราลอฟและพันธุ์โรดไอส์แลนด์เรดมาทำการผสมพันธุ์กับไก่ชน ที่ชาวบ้านเลี้ยงกันอยู่จนกระทั่งกลายเป็นไก่พันธุ์ทางทั้งยังประกาศให้เลิกเลี้ยง ไก่ชนอีกด้วยไก่ชนเลือดแท้ในยุคสมัยนั้นจึงมีเหลือแอบเลี้ยงกันบางแห่งเท่านั้น ทำให้วงการไก่ชนของไทยซบเซาลงไปครั้นถึงรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการฟื้นฟูกีฬาไก่ชนขึ้นมาอีกจนกระทั่งทุกวันนี้ปัจจุบันการเลี้ยงไก่ชน แยกออกได้หลายประเภททั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่างๆตามความนิยม เช่น เลี้ยงเพื่อการค้า โดยการขายเป็นพ่อพันธุ์ไก่ชนในราคาที่สูง หรือเพื่อการนำไก่ชนไปแข่งขันและเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมในฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อทำธุรกิจส่งออกไก่ชน

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888