เข้าสู่ระบบ

ไก่ชนในเมืองไทย

ไก่ชนในเมืองไทยและมรดกของไทย

ไก่ชนในเมืองไทย

ไก่ชนในเมืองไทย ในอดีตพันธุ์ไก่ชนไทยเป็น มรดกของไทย มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์

ไก่ชนในเมืองไทยมีหลายสายพันธุ์ ด้วยกัน แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ไก่ชนพันธุ์ ประดู่หางดำ และไก่ชนพันธ์ เหลืองหางขาว ในสมัยกรุงสุโขทัย ไก่ชนประดู่หางดำ พันธุ์แสมดำ ได้ชื่อว่า ไก่พ่อขุน เนื่องจากว่าเป็นไก่ชนที่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงโปรด สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำไก่ชนเหลืองหางขาว จากบ้านกร่างเมืองพิษณุโลกไปชนชนะไก่ชนของ พระมหาอุปราชา ที่กรุงหงสาวดี ไก่พันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันตามซุ้ม ที่เลี้ยงไก่ชน มักจะมีไก่ชน เหลืองหางขาวเลี้ยงไว้เพื่อเป็นไก่นำโชค และนิยมเรียกชื่อพันธ์ไก่ชนนี้ว่า ไก่เจ้าเลี้ยง เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใกล้กับ อินเดียจึงทำให้ไทย ได้รับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนาตลอดจน ศิลปะวิทยาการต่างๆ มาจากอินเดียหลายอย่าง อาจจะเป็นไปได้ที่ไทยได้นำไก่ชน จากอินเดียมาเพาะเลี้ยง และคงจะมีการนำไก่ชน เข้ามาก่อนที่อังกฤษจะนำไก่ชน ไปจากอินเดีย ทั้งนี้เนื่องจากว่า สมเด็จพระนเรศวรฯ ได้ทรงใช้ไก่ชน ดำเนินกลยุทธ์ทางการเมืองมาก่อนที่อินเดียจะเสียเอกราชให้แก่อังกฤษเสียอีก แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นไปได้ ที่ไก่ชน ของไทยมีมานานก่อนแล้ว แต่ไก่ชนพันธุ์อินเดีย คงจะเข้ามาในประเทศไทยพร้อมๆ กับศาสนา พราหมณ์ และวัฒนธรรมอื่นๆ การต่อไก่ชนไก่ และการฝึกไก่ชนมีปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการละเล่น เพลงปรบไก่ และการชนไก่ในฤดูที่ว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมเรื่อยมา จนกระทั่งมาถึงยุคสมัยเชื่อผู้นำชาติพ้นภัย (จอมพล ป. พิบูลสงคราม ) ที่ส่งเสริมการทำสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ได้นำไก่พันธุ์ เล็กฮอร์น พันธุ์ออสตราลอฟและพันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด มาทำการผสมพันธุ์กับไก่ชน ที่ชาวบ้านเลี้ยงกันอยู่ จนกระทั่งกลายเป็นไก่พันทาง ทั้งยังประกาศให้เลิกเลี้ยง ไก่ชนอีกด้วยไก่ชนเลือดแท้ในยุคสมัยนั้น จึงมีเหลือแอบเลี้ยงกันบางแห่งเท่านั้น ทำให้วงการไก่ชนของไทย ซบเซาลงไป ครั้นถึงรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการฟื้นฟูกีฬาไก่ชน ขึ้นมาอีก จนกระทั่งทุกวันนี้ ปัจจุบันการเลี้ยงไก่ชน แยกออกได้หลายประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่างๆตามความนิยม เช่น เลี้ยงเพื่อการค้า โดยการขายเป็นพ่อพันธุ์ไก่ชนในราคาที่สูง หรือเพื่อการนำไก่ชนไปแข่งขันและเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมในฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อทำธุรกิจส่งออกไก่ชน

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888