เข้าสู่ระบบ

ไก่ชนเหลืองหางขาว

ไก่ชนเหลืองหางขาวไก่ชนพระนเรศวรมหาราช

ไก่ชนเหลืองหางขาว

ไก่ชนเหลืองหางขาว ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช เป็นไก่ชนตามประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่ในพงศาวดาร เป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความฉลาดในการต่อสู้

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพำนักอยู่ในกรุงหงสาวดี ประเทศพม่า พระองค์ทรงนำไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา เป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความฉลาดในการต่อสู้ จึงชนชนะ จนได้รับสมญาว่า “เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง” ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ข่าวไก่ชน ได้ศึกษาค้นคว้า และทำการส่งเสริมเผยแพร่ โดยจัดประกวดครั้งแรกขึ้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2533 และในปี 2534 ได้จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ไก่ชน พระนเรศวรมหาราชขึ้นที่ ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจนถึงปี 2542 ได้จัด ตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่ชนพระนเรศวรมหาราชขึ้นทุกอำเภอ รวม 12 กลุ่มเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ให้คงอยู่ เป็นสมบัติคู่ชาติตลอดไป

ไก่เหลืองหางขาวเพศผู้หรือพ่อพันธุ์
– 
ขนพื้น  ขนหน้าคอ หน้าอก ใต้ท้อง ใต้ปีก ใต้ก้น และขนน่อง มีสีดำ
– สร้อย  ขนสร้อยคอ สร้อยหลัง สร้อยปีก มีสีเหลืองทองรับกัน หรือใกล้เคียงกัน
– ปีก  ขนปีกส่วนในสีดำ ส่วนนอกสีขาว ปีกไชมีแซมขาว
– หาง  ขนหางพัดสีดำ หางกะลวยคู่กลางซึ่งเป็นหางเอกสีขาวปลอดชัดเจน
– ขนหู  ขนปิดหู มีสีเดียวกับสร้อย คือ สีเหลือง แซมด้วยสีดำ และสีขาว
– ปาก  ทั้งปากบนและปากล่าง มีสีขาวอมเหลือง
– ตา  นัยน์ตาดำ รอบนัยน์ตาสีขาวอมเหลือง หรือขาวซีด ลักษณะ ตาปลาหมอตาย
– 
แข้ง   หน้าแข้งและท้องแข้งสีขาวอมเหลือง เช่นเดียวกับ ตา และปาก โบราณว่า ปากได้ขา ตาได้แข้ง
– 
เดือย  สีขาวอมเหลือง คล้ายงาช้าง
– เล็บ   สีขาวอมเหลือง เช่นเดียวกับสีตา ปากแข้ง และเดือย

  ไก่เหลืองหางขาว เพศเมีย หรือ แม่พันธุ์
– 
ขนพื้น  ที่หน้าคอ อก ท้อง ปีก และก้น สีดำตลอดลำตัว
– ปีก  ปีกในดำ ปีกนอกขาว ขนสร้อยคอมีขลิบเหลือง
– สร้อย   ขนขลิบสร้อยสีเหลือง
– หาง  ขนหางสีดำ ปลายหางขาว
– ปาก ตา แข้ง และ เล็บ  มีสีขาวอมเหลือง เช่นเดียวกับเพศผู้ บางตัวมีเดือยสีเดียวกัน

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888