เข้าสู่ระบบ

ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำ

ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำเป็นไก่สวยงามอีกพันธุ์หนึ่ง

ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำ

ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำ เป็นไก่เก่งไก่ดัง มีแหล่งกำเนิดอยู่ทั่วๆไป

ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำ

มีแหล่งกำเนิดอยู่ทั่วๆไป ไก่เก่ง ไก่ดัง จะอยู่แถวๆ นครสวรรค์ ราชบุรี เพชรบุรี คนรปฐม กาญจนบุรี พิจิตร สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ เป็นต้น ไก่นกกรด เป็นไก่สวยงามอีกพันธุ์หนึ่ง ท่ายืนเด่นสง่าผ่าเผย ชนเชิงดี มักมีแข้งเปล่า เป็นไก่ชนดุดันไม่กลัวใคร ไก่นกกรดเป็นไก่พันธุ์แท้แต่โบราณครั้งอยุธยา โด่งดังเมื่อครั้งฉลองกรุงหวส์สาวดีจัดให้มีการชนไก่หน้าพระที่นั่งบุเรวนอง สม้ด็จพระนเรศวรยังทรงพำนักอยู่พม่า โปลดให้พระน้อยยาเธอามเด็จพระเอกาทศรถนำไก่กรดไปชนหน้าพระที่นั่ง ได้ชนชนะไก่พม่า และได้อยู่เป็นพ่อพันธุ์สืบทอดในประเทศพม่าจนถึงปัจจุบัน

ไก่งามนกกรดหางดำเป็นไก่ที่มีรูปร่างลักษณะงดงามเป็นสายพันธุ์ไทยแท้ แต่โบราณเช่นเดียวกับเหลืองหางขาวประดู่หางดำเขียวหางดำนกแดงรูปร่างโดยรวมสูงโปร่งดูปราดเปรียวมีความสง่าผ่าเผยเชิงชนดีมากเป็นไก่ที่มีความสวยงามอีกสายพันธุ์หนึ่งไก่นกกรดหางดำแบ่งเฉดสีออกไปคือ

1.นกกรดแดง ขนพื่นตัวสีดำขนหางพัด หางกะลวยสีดำ ปลายปีกสีน้ำตาลเข้มแบบสีแมลงสาบ ขนสร้อยคอ สร้อยปีก สร้อยหลัง ขนปิดหู สีน้ำตาลลอมแดง ปาก แข้ง เล็บ เดือย สีเหลืองอมแดง ตาสีแดง ตัวนี้เป็นตัวนิยม

2.นกกรดดำ   ขนพื้นตัวสีดำ ขนหางพัด หางกะลวย ขนปีกสีแดง ปลายปีกสีน้ำตาลเข้มแบบแมลงสาบ ขนสร้อยคอ สร้อยปีก สร้อยหลัง ขนปิดหูเป็นสีน้ำตาลอมดำ คล้ายๆ สีประดู่ แสมดำ ปาก แข้ง เล็บ เดือย สีเหลืองอมแดง ตาสีแดงเข้มอมดำ

3.นกกรดเหลือง  ขนพื้นตัวสีดำ ปลายปีกสีแมลงสาบเช่นเดียวกับตัวอื่นๆ ขนสร้อยคอ สร้อยปีก สร้อยหลัง ขนปิดหูสีเหลืองอมดำปนน้ำตาล ปาก แข้ง เล็น เดือย สีเหลืองอมแดง

4.นกกรดนาค  หรือบางคนเรียก กรดกะปูด กรดลาย ตอนเล็กจะมีลายดำอยู่ที่ปีก ขนพื้นตัวสีดำ ขนพัดขนกะลวยสีดำ ขนปีกสีเหลืองแมลงสาบ ขนสร้อยคน สร้อยปีก สร้อยหลัง ขนปีกหู สีแดงอมน้ำตาล แบบสีตัวนาคหรือนกกะปูด ปาก อข้ง เล็บ เดทอย สีเหลืองอมแดง

ไก่งามนกกรดหางดำ เพิ่งจะมาอนุรักษ์อย่างจริงจังไก่นับวันจะกลายพันธุ์ออกไปทุกที่จึงต้องหันมาอนุรักษ์และส่งเสริมให้เลี้ยงกัน วงการประกวดจัดให้มีการประกวดสายพันธุ์นี้ขึ้นมา แต่ไก่ที่เข้าประกวดก็ยังไม่มากพอเหมือนกับไก่เหลืองหางขาวกับประดู่หางดำลักษณะเด่นประจำพันธุ์ของไก่นกกรดหางดำ

ไก่นกกรดหางดำ เป็นไก่รูปทรงงดงามอีกพันธุ์หนี่งรูปร่างสูงโปร่งทรงหงส์ไหล่กว้างหลังยาวปีกใหญ่ยาวอยูเสมอหางยาวเป็นพลูจีบหรือฟ้อนข้าวปั้นขาใหญ่คอยาว

สี บนพื้นลำตัวสีดำ ขนสร้อยคอ สร้อยปีก สร้อยหลัง สีแดงอมน้ำตาลขนปีกท่อนบนสีดำ ท่อนล่างสีน้ำตาลแก่แบบสีปีกแมลงสาบ ขนหางพัดหางกระลวยสีดำ ปาก แข้ง เล็บ เดือย สีน้ำตาล ตาสีแดง

หน้า ใบหน้าแหลมเเหมือนหน้านกยูงสีหน้าแดงเข้ม

ศีรษะ กระโหลกศรีษะใหญ่ แบ่งออกเป็นสองตอน มีรอยไขที่หัว

ปาก ปากใหญ่ ปลายงุ้มสีเหลืองอมแดงรับกับเล็บและเดือย

จมูก จมูกกว้าง ฝาปิดจมูกเรียบ รูจมูกกว้าง มีสีเดียวกับปาก

หงอน เป็นหงอนหิน 3 แฉกผิวหงอนบางเรียบ หน้าหงอนบาง กลางหงอนสูง ท้ายหงอนกอด

หู-ตุ้มหู ขนปิดหู สีแดงแบบสร้อย ตุ้มหูรัดรึงติดกับหน้าดูกระชับไม่หย่อนยาน

เหนียง  เหนียงรัดรึงติดกับคาง ไม่หย่อนยาน สีแดงสดใสเหมือนหงอน

กะโหลก กะโหลกหัวยาว 2 ตอนมีรอยไขหัวชัดเจน

คอ  คอใหญ่ โค้งลอนเดียว แบบคอม้า กระปล้องคนชิดแน่น ขนสร้อยคอขึ้นเป็นระเบียบ

ปีก  ปีกยาวใหญ่ ไม่โหว่ เป็นลอนเดียว สร้อยหัวปีกสีแดงเป็นมัน กลางปีกสีแดงแบบพื้นตัว สีขน ปลายสีแดงอมน้ำคาลแบบสีปีกแมลงสาบ

ตะเกียบ ตะเกียบก้นแข็ง ชิดและขนานก้น

หาง  ขั้วหางใหญ่ หางพัดดก เรียงเป็นระเบียบ สีดำ หางกะลวย ดกยาวสีแดง หางเป็นลักษณะฟ่อน ข้าวหรือพลูจีบ

แข้งขา แข้งเล็ก เรียวกลมสีเหลืองอมแดง สีรับกับปากและเดือย

เกล็ด เกล็ดแข้งเรียงเป็นระเบียบ สีเดียวกับปาก มักมีเกล็ดพิฆาตสีเดียวกับแข้ง

นิ้ว นิ้วยาวเรียวกลม ใต้นิ้วมีตัวปลิงชัดเจน เกล็ดนิ้วมักแตกเป็นเกล็ดพิฆาต สีเดียวกับแข้ง

เดือย เป็นเดือยงาช้างหรือเดือยลูกปืนสีเดียวกับแข้งและปาก

ขน ขนพื้นตัวดำ ขนสร้อยคอ สร้อยปีก สร้อยหลัง ระย้าสีแดงอมน้ำตาลเข้ม แบบสีแมลงสาบ

กิริยาท่าทาง ไก่นกกรดเป็นไก่สวยงามอีกพันธุ์หนึ่ง ท่าทางยืนเด่น สง่าผ่าเผย ชนเชิงดี มักมีแข้ง เปล่าเป็นไก่ชนดุดัน ไม่กลัวใคร

ไก่นกกรดหางดำ(เพศเมีย)

ไก่งามนกกรดหางตัวเมียนั้น จะคล้ายกับไก่นกกรดแดงหางแดงตัวเมียจะแตกต่างกันที่ตรงสี สีดำกับสีแดง ขนพื้นตัวมีสีน้ำตาลแบบสีกเบอ้อย ขนสั้นหรือสร้อยคอสีน้ำตาล ขนปีก ขนหลังสีน้ำตาล ขนปลายปีกจะมีสีน้ำตาลเข้ใแบบสีแมลงสาบ ขนหางพัดสีดำ ปาก แข้ง เล็บ เดือย สีเหลืองอมแดง ขนปิดหูสีน้ำตาล ตาสีเหลืองอมแดงมีหลายเฉดสี สีเหลือง สีน้ำตาลและสีดำก็มี รูปร่างลักษณะต้องดูความเป็นแม่พันธุ์ที่เหมาะสม ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ดูปราดเปรียว จะเป็นกรดเฉดสีอะไรให่สังเกตุที่สร้อยคอจะเป็นขลิบสีเหมือนสร้อยตัวผู้

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ สืบสานไก่ชน หรือไลน์แอด @cockfight888 

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888